Praktyki w praktyce...Wyższe   wykształcenie,   znajomość   języków   obcych,   profesjonalne   CV,   przebyte   kursy,
szkolenia, praktyki, staże, ciągłe podnoszenie kwalifikacji zawodowych oraz doświadczenie –
takie   wymagania   stawia   młodym   ludziom   dzisiejszy   rynek   pracy. 

Jak   tuż   po odebraniu dyplomu posiadać doświadczenie zawodowe?

Jednym z podstawowych wymagań współczesnego rynku pracy jest nieustanne kształcenie
i nabywanie kompetencji. Młody człowiek chcąc kreować swoje życie zawodowe musi dokonywać
świadomych wyborów, które w przyszłości mają zaowocować otrzymaniem wymarzonej pracy.
Pierwszym ważnym krokiem jest dokonanie dobrego wyboru kierunku studiów. "Dobrego", czyli
zgodnego   z   własnymi   predyspozycjami   i   zainteresowaniami,   jak  również   z   zapotrzebowaniem
na rynku. Dyplom ukończonego kierunku to jednak dopiero początek, a nabyta w okresie studiów
wiedza teoretyczna okazuje się być niewystarczająca. Wykształcenie staje się dla pracodawców
kwestią   drugorzędną,   jedynie   warunkiem   koniecznym   dla   przyznania   etatu.   Szczególnego
znaczenia  nabierają  natomiast  konkretne  umiejętności  oraz   doświadczenie,   które   można  nabyć
podczas odbywania praktyk zawodowych.
 
Podniesienie swoich kwalifikacji i zdobycie praktycznej wiedzy to indywidualna inicjatywa każdego zainteresowanego. Jednak przygotowaniem studentów do wejścia na rynek pracy interesują się
także uczelnie wyższe, wprowadzając np. wymóg odbycia praktyk w określonym wymiarze godzin.
Promocją   zawodową   studentów,   jak   i   absolwentów   uczelni,   zajmują   się   takie   organizacje
jak np. Biuro  Karier   UAM. W  ramach   działalności   Biura  Karier   organizowane   są  Targi   Pracy
i Edukacji,   konferencje   dla   firm   oraz   prezentacje   firm   na   uczelniach.   Można   również   liczyć
na profesjonalne porady doradców zawodowych oraz ciekawe oferty pracy i praktyk.
praktyki1
© goodluz - Fotolia.com

Z   perspektywy  studentów,   praktyki   mają   jeden   podstawowy  minus  –  w   większości   są
bezpłatne. Głównie z powodów finansowych, podczas studiów wybierają  oni prace dorywcze, które
nie mają zasadniczo znaczenia dla ich przyszłej kariery zawodowej. Warto byłoby więc zastanowić
się nad plusami, jakie wynikają z odbycia praktyk. Największą korzyścią jest możliwość zdobycia
(jakże cennego) doświadczenia, które wymagane jest tuż po zakończeniu edukacji oraz pozwala
skonfrontować nabytą w jej ramach teorię z praktyką. Ponadto istnieje duża szansa, że jeśli dana
osoba sprawdzi się podczas praktyk, automatycznie stanie się kandydatem na wolne stanowisko w firmie.

Bardzo prawdopodobnym jest fakt, że pracodawca prędzej wybierze osobę, która
choć trochę poznała specyfikę danego miejsca i sprawdziła się podczas realizacji przydzielonych jej
zadań, niż  "anonimowego"   aplikanta,   znanego   jedynie z CV. 

Praktykant   ma   szansę zweryfikować, czy dana praca go satysfakcjonuje i czy idzie w dobrym kierunku. Praktyki mogą więc okazać się momentem przełomowym w planowaniu kariery zawodowej. Niezaprzeczalnym jest fakt, że stwarzają one również możliwość sprawdzenia się w sytuacjach stresowych, wynikających z   pracy   w   zespole,   różnych   nietypowych   zadań   czy   chociażby   z   samego   procesu   rekrutacji.  Osoby ubiegające się, na przykład, o praktyki czy staże   organizowane   przez   międzynarodowe organizacje muszą sprostać wysokim wymaganiom, co stanowi przedsmak procesu rekrutacyjnego do przyszłej pracy.

Praktykant jako osoba "z zewnątrz" może wnieść także wiele korzyści dla firmy. Cenne
mogą stać się jego uwagi czy rozwiązania, wynikające z traktowania spraw firmy z dystansem.
W konsekwencji taka osoba może okazać się wymarzonym kandydatem na dane stanowisko, a czas
przebytych   praktyk,   pracodawca   może   potraktować   jako   bezpłatny   okres   próbny.   Przyjęcie
praktykanta na czas wakacji, to także idealne rozwiązanie na zastępstwo, które pozwala firmie
sprawnie funkcjonować w okresie urlopowym. Co więcej, obecność studenta w firmie zapewnia jej
kontakt z uczelnią i tym samym dostęp do nauki.

Z teorii o praktykach można więc wnioskować, iż przynoszą obopólną korzyść, zarówno dla
młodego człowieka pragnącego zdobyć doświadczenie zawodowe, jak i dla pracodawcy.
praktyki3
© goodluz - Fotolia.com

A jak jest w rzeczywistości?

Przejdźmy zatem do praktyk w praktyce: Olga studiuje na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu kierunek Pedagogika - Socjoterapia i Promocja Zdrowia.  Uczelnia uwzględnia w programie studiów odbycie  praktyk zawodowych   w   wymiarze   200   godzin.   Narzuca   się   natomiast,   że   160   godzin   należy   odrobić w szkole, a pozostałe 40, w wybranej przez siebie placówce. Podczas praktyk w szkole, w ramach hospitacji,   uczestniczy   się   w   zajęciach   dydaktycznych,   obserwując   i   oceniając   podejście nauczyciela prowadzącego do dzieci. - Odbyłam praktyki w szkole podstawowej, tylko po to, żeby wyrobić potrzebne godziny. Moje uczestnictwo było bierne i polegało tylko na siedzeniu w ławce
z dziećmi. Uważam ten czas za zmarnowany, ponieważ po ukończeniu mojej specjalizacji nie mam
nawet uprawnień do bycia nauczycielem – opowiada Olga.

Narzucanie konkretnych praktyk w tym przypadku mija się z celem. Z tego powodu władze uniwersytetu od przyszłego roku mają zmienić ten zapis w programie i pozostawić studentom większą swobodę wyboru.  - Praktyki odbyłam również w placówce socjoterapeutycznej, podczas których pomagałam w lekcjach i brałam udział w zajęciach terapeutycznych z tzw. trudną młodzieżą. Było to dla mnie cenne doświadczenie i na
pewno wyniosłam wiele z tych spotkań – dodaje.
Na innych kierunkach wymogi dotyczące praktyk sprowadza   się   do   określonej   liczby   godzin,   co   pozwala   na   indywidualne   dokonanie   wyboru, związane z dalszą ścieżką kariery.

praktyki2
Na co warto więc zwrócić uwagę, żeby praktyki nie okazały się straconym czasem? Ważna
jest oczywiście własna postawa. nastawić się na zdobycie jak największej ilości nowych umiejetności i cennego doświadczenia.
Zadać sobie pytanie: co chcemy przez nie osiągnąć oraz postawić sobie konkretne cele do zrealizowania. Poza tym istotne jest to, w jaki sposób i gdzie szukamy ofert.  Bogatą ofertę praktyk znajdziemy na różnych portalach rekrutacyjnych, w biurach karier czy stronach konkretnych firm.
Najlepiej natomiast jest czerpać informacje z wielu źródeł, co pozwoli lepiej przybliżyć opinie o konkretnym pracodawcy.


Odrobina   szczęścia   –   to   zapewne,   jak   w   wielu   innych   dziedzinach   życia,   przyda   się
najbardziej.  Własny   wkład   w   poszukiwanie   praktyk   czy   stażu,   jest   niestety   niewystarczający.
Odbywanie   praktyk   w   praktyce   polega   często   na   parzeniu   kawy,   odbieraniu   telefonów,
wypisywaniu dokumentów czy uzupełnianiu tabelek w komputerze. Bez odpowiedniej pomocy
opiekuna praktyk, wynieść z nich można jedynie papier, stracony czas i zawiedzione oczekiwania.
W praktyce ważne jest więc, aby trafić na właściwe osoby, które chcę pomóc i podzielić się wiedzą,
co sprawi, że praktyki nie okażą się straconym czasem, lecz będą merytoryczne i prawdziwie
wzbogacające o wiedzę praktyczną.

Autorką publikacji "Praktyki w praktyce..." jest Magdalena Stempniak/Rekruteo.pl

 

Absolwent Bezrobocie Praktyki Student w pracy

Polecane teksty, porady, opinie z działu Praca

  • Praca tymczasowa - o co chodzi? Praca tymczasowa - o co chodzi?

    Praca tymczasowa to sposób na obecność na rynku pracy, gdy nie można znaleźć pracy stałej. Jeszcze niedawno był to sposób na zarobek dla studentów i uczniów...

  • Franczyza zamiast etatu? Franczyza zamiast etatu?

    Rozpoczęcie własnej działalności wiąże się z wieloma obowiązkami i odpowiedzialnością. Nie inaczej jest w przypadku franczyzy. Zanim zdecydujesz się na tego typu biznes zrób dokładną analizę i ...

więcej»

Dodaj pomysł lub uwagę: