Praca tymczasowa - o co chodzi?Praca tymczasowa to sposób na obecność na rynku pracy, gdy nie można znaleźć pracy stałej. Jeszcze niedawno był to sposób na zarobek dla studentów i uczniów. Dziś coraz częściej z tej formy zatrudnienia korzystają osoby w wieku 50+, które mają trudności ze znalezieniem stałej pracy, mimo swojego doświadczenia.

Praca tymczasowa to stosunek pracy pomiędzy trzema podmiotami: pracownikiem, pracodawcą i agencją pracy tymczasowej. Pracownik tymczasowy jest pracownikiem agencji, mimo że świadczy usługi dla innej firmy. Stąd też kwestie związane z wynagrodzeniem, odprowadzaniem podatku, składkami ZUS i inne administracyjne leżą po stronie agencji pracy tymczasowej. Pracownicy tymczasowi zatrudniani są na podstawie umowy o pracę na czas określony lub na czas wykonania określonej pracy.

Kiedy rośnie zapotrzebowanie na prace tymczasowe?

Otóż, największe zainteresowanie tego typu pracą występuje latem. Jest wyższe nawet o 30%, niż w innych porach roku i według danych Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, liczba pracowników tymczasowych z roku na rok rośnie. Najwięcej zwolenników jest wśród młodzieży i studentów. To doskonały sposób, by zarobić na swoje wakacje i inne codzienne potrzeby. Wielu młodych ludzi wyjeżdża często do miejscowości turystycznych, by pogodzić pracę z namiastką wakacji nad morzem czy w górach. Największe zapotrzebowanie jest w branży gastronomicznej i hotelowej. Firmy świadczące takie usługi, podczas sezonu wakacyjnego zwiększają zatrudnienie. Wzrasta także zatrudnienie w wielu firmach w okresie zbliżających się świąt Bożego Narodzenia i Wielkanocnych. Agencje pracy tymczasowej rekrutują wówczas pracowników tymczasowych np. do pakowania czekoladek. Kasia, studentka Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, zarabia w ten sposób na prezenty świąteczne dla bliskich. W związku z tym, że pracuje w systemie 3-zmianowym, może pracę połączyć z zajęciami na uczelni. Magda, uczennica liceum na poznańskich Winogradach zainteresowana jest pracą przy roznoszeniu ulotek. 20-letni Tomek zbiera pieniądze na nowy komputer. Szuka jakiejkolwiek pracy, którą pogodzi z nauką w Liceum Wieczorowym. Duże firmy produkcyjne zatrudniają pracowników tymczasowych w najbardziej aktywnych dla siebie miesiącach, w czasie zwiększonego popytu na dane produkty. Aby spełnić oczekiwania kontrahentów, zatrudnia się pracowników, którzy w danym okresie wspomogą pracowników stałych.

Wiele osób wykazuje zainteresowanie również pracą za granicą. W tym przypadku sprawdź dokładnie ogłoszenie, unikaj ofert zawierających jedynie numer komórkowy, sprawdź czy polski pośrednik pracy jest wpisany do Krajowego Rejestru Agencji Zatrudnienia, a dalej czy w umowie zawarty jest opis pracy, czasu pracy, dane pracodawcy. Kiedyś zainteresowało mnie  ogłoszenie w prasie. Praca miała być w Düsseldorfie w Niemczech, w biurze firmy współpracującej z Polską. W ogłoszeniu podany był dokładny adres firmy  i numer telefonu. W związku z tym, że mój kolega mieszka w Düsseldorfie poprosiłam go, aby sprawdził ten adres. Jakież było moje zdziwienie, gdy okazało się, iż pod wskazanym adresem nie ma żadnej firmy, a znajduje się mieszkanie prywatne – mówi Marta, studentka polonistyki.

Pracownicy - różne zawody
© Kurhan - Fotolia.com

Pracownika tymczasowego chroni ustawa o zatrudnianiu pracowników tymczasowych. Zgodnie z tą ustawą pracodawca uzgadnia z agencją pracy tymczasowej na piśmie:
•    rodzaj pracy, która ma być powierzona pracownikowi tymczasowemu
•    wymagania kwalifikacyjne do wykonywania pracy przez pracownika tymczasowego
•    okres wykonywanej pracy tymczasowej
•    wymiar czasu pracy pracownika
•    miejsce wykonywania pracy tymczasowej

    Pracodawca musi poinformować agencję pracy tymczasowej na piśmie o wynagrodzeniu za pracę, którą powierza pracownikowi tymczasowemu oraz o warunkach wykonywania tej pracy, dotyczących higieny i bezpieczeństwa pracy. Pracodawca musi zapewnić pracownikowi tymczasowemu takie same warunki pracy, jak pracownikowi zatrudnionemu na stałe. Jeżeli zasada równego traktowania jest przez pracodawcę naruszona, pracownikowi tymczasowemu przysługuje prawo dochodzenia od agencji pracy tymczasowej odszkodowania . (Art. 15 ustawy)

    Pracownik tymczasowy ma prawo także do urlopu wypoczynkowego. Jeżeli okres wykonywania pracy na rzecz danego pracodawcy obejmuje 6 miesięcy lub dłużej, pracodawca musi umożliwić pracownikowi tymczasowemu wykorzystanie urlopu wypoczynkowego w wymiarze, jaki mu przysługuje za dany okres.
    W przypadku umowy zawartej na czas określony strony mogą przewidzieć możliwość wcześniejszego rozwiązania tej umowy przez każdą ze stron. Jeśli umowa o pracę zawarta jest na okres maksymalnie 2 tygodni, obowiązuje 3-dniowy okres wypowiedzenia. Natomiast tygodniowy okres wypowiedzenia dotyczy umów o pracę zawartych na okres dłuższy niż 2 tygodnie.

    Należy podkreślić, że umowa o pracę musi zostać zawarta na piśmie. Jeśli tak się nie dzieje, agencja pracy tymczasowej zobowiązana jest najpóźniej w drugim dniu wykonywania pracy potwierdzić na piśmie rodzaj zawartej umowy o pracę i jej warunki. A jeśli rzecz idzie o zawarcie umowy, to słów kilka już teraz. Otóż z dniem 24 stycznia 2010 r. nowelizacją do ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych wprowadzono następujące zmiany. Wydłużono okres zatrudnienia pracownika tymczasowego u jednego pracodawcy z 12 do 18 miesięcy. Skreślono zapis mówiący, iż pracodawca, który w okresie ostatnich 6 miesięcy przeprowadził zwolnienia grupowe, nie może zatrudniać pracowników tymczasowych. Teraz taka możliwość istnieje, co z zadowoleniem przyjęli zapewne przedsiębiorcy. Zmiany korzystne także z punktu widzenia pracownika tymczasowego dotyczą sposobu wydawania świadectw pracy. Obecnie agencje pracy tymczasowej mogą wystawić zbiorczo świadectwa po upływie 12 miesięcy pracy na rzecz kolejnych pracodawców. Pracownicy unikną dzięki temu gromadzenia dużej ilości świadectw, jednakże jeśli pracownik zażąda wydania świadectwa po upływie kolejnego okresu pracy u danego pracodawcy, to należy je wydać.

    Dzięki wprowadzonym zmianom rynek pracy tymczasowej stał się bardziej elastyczny dla pracodawców, mniej biurokratyczny i bardziej komfortowy dla pracowników. Praca tymczasowa odgrywa dużą rolę w wychodzeniu z kryzysu. Teraz pracodawca może dłużej zatrudniać pracownika, lepiej go poznać, a to zwiększa także jego szanse na stałe zatrudnienie u danego pracodawcy.  Zdaniem Henryki Bochniarz, prezydent Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych "Lewiatan" - dzięki nowym przepisom firmy będą mogły w większym stopniu korzystać z pracy tymczasowej, elastyczniej gospodarować zatrudnieniem i w ten sposób reagować na zapotrzebowanie, jakie pojawia się na rynku.

Autorką publikacji jest: Joanna Jankowiak/Rekruteo.pl  

Aktywność zawodowa Bezrobocie Praca tymczasowa Pracownik tymczasowy

Polecane teksty, porady, opinie z działu Praca

  • Praktyki - przepustka do kariery. Praktyki - przepustka do kariery.

    Praktyki studenckie umożliwiają zdobycie pierwszego doświadczenia zawodowego, są rodzajem inwestycji we własny rozwój. Dlaczego warto poświęcić im wolny czas?

  • Rozmowa kwalifikacyjna - jak się ubrać? Rozmowa kwalifikacyjna - jak się ubrać?

    Po dniach niepewności w oczekiwaniu na ten wymarzonym moment, kiedy zostaniemy w końcu zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną. W głowie zamęt – jak się ubrać ...

  • Jak szukać pracy? Jak szukać pracy?

    Odpowiedź na to pytanie z roku na rok się zmienia. Jeszcze dwie dekady temu była znacznie prostsza, obecnie zaś ze względu na spowolnienie gospodarcze szukanie pracy nie jest tak łatwe jak kiedyś...

więcej»

Dodaj pomysł lub uwagę: