Nie samą pracą... czyli work-life balanceFilozofia work-life balance jest zachowaniem równowagi pomiędzy życiem zawodowym a osobistym. Celem tej filozofii jest uświadomienie pracownikowi, że jego życie zawodowe i osobiste będzie zadowalające, jeśli zostaną spełnione określone kryteria. Duża jest w tym rola naszego pracodawcy, który powinien stworzyć ku temu odpowiednie warunki pracy. Zadowolenie pracownika powinno wynikać z możliwości połączenia życia zawodowego z osobistym. Zadowolony pracownik będzie bardziej wydajny w pracy i entuzjastycznie nastawiony do realizowania zadań, jeśli jego głowy nie będzie zaprzątać np. kwestia opieki nad dzieckiem, a swoją pracę będzie realizować w dogodnym dla niego wymiarze godzin. Filozofia work-life balance opiera się na elastycznych formach zatrudnienia takich jak: praca w niepełnym wymiarze czasu, elastyczne zmiany dogodne dla pracownika, praca w domu (także telepraca), praca w weekendy dla osób, które nie mogą pracować w trakcie tygodnia, możliwość skorzystania z bezpłatnego urlopu, warunkująca nam powrót na to samo stanowisko, czy przerywany czas pracy, dla osób wykonujących ciężką pracę fizyczną. Coraz większą rolę odgrywają dziś kobiety, często samotnie wychowujące dzieci.

Działy HR powinny stwarzać takie rozwiązania, które pozwolą im połączyć bez szkody dla każdej sfery, życie zawodowe z osobistym. Rozwój cywilizacyjny pociągnął za sobą konieczność pracy 24 h na dobę przez 7 dni w tygodniu. Wielu młodych pracowników, nastawionych na sukces zawodowy wydłuża godziny pracy, aby osiągnąć zamierzone cele. Młodzi rodzice biorą udział w „wyścigu szczurów” i w tym duchu wychowują swoje dzieci. Zaczyna się od zapisania już 3-5 letniego dziecka na wszelkie zajęcia typu: nauka języka obcego, rytmika, gimnastyka, nauka tańca. Potem wraz z wiekiem dziecko uczęszcza  na dodatkowe zajęcia pozalekcyjne. Rodzice widują się ze swoimi dziećmi zwykle rano i późnym popołudniem, po szkole. Dziecko ma wpajane od najwcześniejszych lat, że bycie najlepszym, konkurowanie z innymi, mogą przynieść sukces. W  życiu dorosłym ma to już inny wymiar. Pędzimy po wyższe stanowiska, lepszą pensję, a w kolega z biurka obok wydaje się być dla nas przeszkodą w osiągnięciu sukcesu. Dajemy z siebie wszystko, kosztem życia rodzinnego często. Taka postawa może być zgubna, doprowadza w wielu przypadkach do wypalenia zawodowego, a nawet śmierci.
W Japonii po nagłej śmierci młodego człowieka aktywnego zawodowo w 1969 r., powstał socjomedyczny termin karoshi, oznaczający śmierć z przepracowania i stresu. Karoshi nie dotyka pracowników niższego szczebla, dotyczy najczęściej ludzi sukcesu.

Work life balance - papierowy kwiat w rękach
© Brian Jackson - Fotolia.com

Istotą work-life balance jest znalezienie równowagi między pracą a życiem i postrzeganie tych sfer jako wzajemnie się uzupełniających, a nie przeciwstawnych. Elastyczność, jaką daje ta filozofia to możliwość decydowania kiedy i gdzie pracujemy, to dodatkowe dni wolne dla rodziców małych dzieci poza dniami wynikającymi z kodeksu pracy, to karty do fitness klubu, bilety do kina, to zaś stworzenie przyzakładowych przedszkoli. Przedszkole takie powstało chociażby przy Wyższej Szkole Ekonomicznej w Białymstoku, z myślą o dzieciach pracowników i studentów uczelni. Przedszkole to jest czynne przez cały rok, 7 dni w tygodniu do późnych godzin popołudniowych. Sprawnie realizowana koncepcja work-life balance może przynieść korzyści zarówno pracownikom, jak i pracodawcom. Bardzo dużo zależy od pracodawcy, który powinien stworzyć takie warunki, aby praca w jego firmie była nie tylko przyjemnością lecz również prestiżem. Niemniej jednak każdy z nas powinien zadbać o harmonię w swoim życiu, umiejętnie wykorzystując swój czas. Wśród najprostszych czynności wymienić można dbanie o zdrowie, uprawianie sportu, dbanie o dobre relacje z najbliższymi, ze współpracownikami, realizowanie krok po kroku wytyczonego sobie celu, a także umiejętność asertywnego zachowania.

W Polsce wraz ze zmianami zachodzącymi na rynku pracy przedsiębiorcy mają możliwość stworzyć takie warunki pracownikom, które zapobiegną zbyt częstym rotacjom, zatrzymają pracowników wybitnie zdolnych i zainteresują potencjalnych. Dziś rynek pracy tworzą w znacznej mierze 30-latkowie. Niebawem stanowić oni będą starzejącą się część społeczeństwa. Siłę roboczą wielu firm stanowić będzie w związku z tym kilka pokoleń. W interesie pracodawcy będzie, aby firma miała elastyczne warunki pracy dostosowane do każdej grupy pracowników. Jeśli pracownik odnajdzie się w zmieniającej się rzeczywistości zakładu pracy, w którym jest zatrudniony, to znacznie lepiej będzie funkcjonować zarówno w sferze zawodowej, jak i osobistej. Na ideę work-life balance składają się zarówno rozwiązania legislacyjne, programy wdrażane przez pracodawców, które stanowią o polityce i kulturze organizacyjnej danego przedsiębiorstwa, jak i rozwój kompetencji osobistych pracownika. Sprawne połączenie wszystkich tych składników może przynieść efekty. Pracownik, który ma zapewniony odpowiedni poziom pracy, spełnia się w niej, przenosi swoje zadowolenie do życia osobistego, rodzinnego. Spełnienie w życiu osobistym jest z kolei siłą napędową w życiu zawodowym. To przekłada się na lepszą produktywność, wydajność pracownika, a przez to też zwiększa stabilizację zatrudnienia. Stabilizacja zawodowa z kolei jest bardzo istotna, gdyż przyspiesza często decyzję o założeniu rodziny,  umacnia więzi między parterami.

    W Polsce rozwój work-life balance jest dość trudny. Młodzi ludzie wchodzący na rynek pracy tuż po studiach angażują cały swój czas i energię w rozwój kariery zawodowej. Plany założenia rodziny oddalają na bliżej nieokreślony termin. Priorytetem dla nich jest świetne auto, uznanie przełożonych. Poczucie spełnienia odnajdują w pracy. Niestety taka sytuacja nie trwa wiecznie. Każdy z nas ma określony zasób sił, energii i entuzjazmu. Gdy te się wyczerpią, pozostajemy sami sobie. Jak mówi socjoantropolog, prof. Tomasz Szlendak: "...Młodzi racjonalizują swoje decyzje i rezygnują ze związków, m.in. dlatego, że nie wiedzą, iż by sprostać nowym, bardzo wygórowanym publicznym wymaganiom, muszą być sami. Funkcjonuje u nas dzika wersja neoliberalizmu, w którym traktuje się człowieka jak „zasób”, nawet tego, który dużo zarabia i jest na wysokim stanowisku. Ludzie nie widzą związku między dzietnością a takim traktowaniem człowieka, w którym jakość życia się nie liczy. Dopiero teraz biznesmeni się budzą, widzą, że coś jest nie tak."

Idea work-life balance ma stworzyć takie warunki, by rozkładać nasze siły równomiernie w każdej ważnej sferze naszego życia. Minie z pewnością jeszcze kilka lat, zanim stworzone zostaną ku temu odpowiednie warunki, zarówno dla pracodawcy, jak i pracownika.

Autorką publikacji "Nie samą pracą... czyli work-life balance" jest Joanna Jankowiak/Rekruteo.pl

Aktywność zawodowa Firma Work-life balance

Polecane teksty, porady, opinie z działu Praca

  • Bezrobotny - krok po kroku Bezrobotny - krok po kroku

    Stało się to, z czym zmierzyć się musiało już wielu przed Tobą. Straciłeś pracę, a perspektywy znalezienia szybko nowej posady niestety nie ma. Myślisz – co dalej?

  • Praktyki - przepustka do kariery. Praktyki - przepustka do kariery.

    Praktyki studenckie umożliwiają zdobycie pierwszego doświadczenia zawodowego, są rodzajem inwestycji we własny rozwój. Dlaczego warto poświęcić im wolny czas?

więcej»

Dodaj pomysł lub uwagę: