Praktyki - przepustka do kariery.


     Praktyki studenckie umożliwiają zdobycie pierwszego doświadczenia zawodowego, są rodzajem  inwestycji we własny rozwój. Dlatego warto poświęcić wolny czas, aby później móc wykazać się przed pracodawcą dodatkowym doświadczeniem. Dziś tylko nieliczni pracodawcy zaryzykują zatrudnienie  niedoświadczonej osoby, ale praktyki w firmie mogą znacznie pomóc w dalszym rozwoju kariery.

     Praktyki zawodowe przynoszą obopólne korzyści: pracodawcy mogą uzupełnić braki kadrowe albo pozwolić sobie na realizację zadań, które w normalnym trybie pracy są pomijane, studenci natomiast zdobywają kolejne cenne pozycje do swojego życiorysu.

     Wiedza zdobyta podczas studiów ma wielkie znaczenie, jednak sam program studiów ograniczony jest często do teorii. Praktyki są niepowtarzalną okazją do pogłębienia wiedzy teoretycznej i wykorzystania jej realizując powierzone zadania.
     
Co dają praktyki?       

      Osoby, które mają za sobą pierwsze doświadczenie, jakim jest praktyka, wiedzą jak wygląda praca w danej branży i jak się w niej odnaleźć. Dzięki praktykom sami mogą się przekonać, czy właśnie tym chcieliby się zajmować w przyszłości. Mając za sobą kilka praktyk można bardziej świadomie podjąć decyzję o miejscu stałego zatrudnienia świeżo po studiach.

     Pracodawcy często nie oczekują  dużego doświadczenia od praktykantów, warto skorzystać z okazji i ubiegać się o praktyki , które związane są z naszymi zainteresowaniami, ale nie do końca pokrywają się z kierunkiem studiów.

     Praktyki ułatwiają przygotowanie do pracy, poznanie norm, standardów, i zasad w niej panujących, pozwalają zdobyć tzw. obycie w biznesie oraz zawiązać wiele znajomości które mogą procentować w przyszłości.
Praktyki rozwijają , dodają pewności siebie, co sprawia, że podczas rozmowy rekrutacyjnej z przyszłym pracodawcą osoby , które prezentują je w swoim CV, wypadają dużo korzystniej niż ich koleżanki i koledzy którzy  praktyk nie odbyli.

Praktyki przepustka do kariery - studentka w bibliotece
©mangostock - Fotolia.com

Gdzie ich szukać?

     Informacje o praktykach możemy znaleźć na stronach poświęconych karierze, na stronach poszczególnych firm, w magazynach  przedstawiających profile pracodawców, w uczelnianych biurach karier, na targach pracy i zawsze można je znaleźć  w naszym serwisie pod zakładką praktyki.

Jak zostać zauważony?

     Pracodawca który jest w trakcie procesu rekrutacyjnego związanego z rozpoczęciem  praktyk zwraca uwagę na zdobyte doświadczenie na uczelni .Dlatego warto pierwsze lata studiów poświęcić na działalność w kołach naukowych, organizacjach studenckich, pracując w wolontariacie,czy będąc członkiem sekcji sportowej. Młody człowiek , który brał udział w dodatkowych zajęciach podczas studiów , jest odbierany przez pracodawcę jako osoba aktywna, która wciąż pogłębia swoją wiedzę i zainteresowania. Osoby z takim doświadczeniem są cenne dla pracodawcy, gdyż istnieje duże prawdopodobieństwo , że w pracy również będą wykazywać się zaangażowaniem i nie ograniczą się  jedynie do biernego wykonywania powierzonych obowiązków.


     Należy pamiętać o zbieraniu referencji po zakończeniu praktyk , stażu czy projektu, gdyż jest to dowód dla potencjalnego pracodawcy , że posiada się konkretne doświadczenie  i umiejętności.

    Dobrze zaplanowany program praktyk rozwija umiejętności oraz jest wstanie pomóc w podjęciu decyzji , czy chcemy,aby nasza rozwój  szedł  właśnie w tym kierunku. Tylko od nas zależy , jak będzie wyglądała nasza kariera. Najważniejsze żeby  spróbować, poddając się na starcie  będzie się później  żałować zmarnowanej szansy.

Autorką publikacji jest Agnieszka Frąckowiak/Rekruteo.pl

Bezrobocie Kariera Praktyki Student w pracy

Polecane teksty, porady, opinie z działu Praca

  • Praktyki - przepustka do kariery. Praktyki - przepustka do kariery.

    Praktyki studenckie umożliwiają zdobycie pierwszego doświadczenia zawodowego, są rodzajem inwestycji we własny rozwój. Dlaczego warto poświęcić im wolny czas?

  • Rozmowa kwalifikacyjna - to warto wiedzieć. Rozmowa kwalifikacyjna - to warto wiedzieć.

    Setki przejrzanych ofert pracy, wyszukiwanie kolejnych portali prezentujących bardziej lub mniej interesujące nas stanowiska pracy, a potem godziny spędzone przy komputerze na pisaniu swojego życiorysu i listów motywacyjnych.

więcej»

Dodaj pomysł lub uwagę: