Jak się przygotować do oceny w Assessment Center?


Ocena w Assessment Center

Assesment Center, inaczej zwane centrum oceny, to wielowymiarowa forma oceny i zbierania informacji na temat jego uczestników. Osoby biorące udział w AC są obserwowane i poddawanie ocenie przez zespół przeszkolonych obserwatorów.
Oto 4 zasady, na których opiera się konstrukcja AC:
-    oceny dokonuje wielu asesorów, co zmniejsza stronniczość i subiektywność oceny,
-    wykorzystuje się kilka technik – dzięki temu zyskuje się wszechstronny pomiar kompetencji i cech, a badanie jest bardziej trafne,
-    bada się wiele kryteriów - cech i umiejętności wiodących i dopełniających, najważniejszych z punktu widzenia pracodawcy,
-    realizuje się wiele celów - rekrutacja, określenie potrzeb szkoleniowych, awans, itd.
Podczas AC stosowane są zarówno zadania indywidualne, jak i grupowe, testy, symulacje czy gry. Wśród zadań indywidualnych wymienić można koszyk zadań (in-basket), studium przypadku (case study) oraz prezentację.
Zadania grupowe to m.in. dyskusja grupowa bez ról, dyskusja z przypisanymi rolami oraz dyskusja z liderem. Symulacje mogą odbywać się w formie „jeden na jeden” lub jako gra zespołowa. Testy wykorzystywane podczas AC to przede wszystkim testy kompetencji, kreatywności, psychologiczne.
Należy pamiętać o tym, że AC są zawsze projektowane specjalnie pod kątem konkretnej rekrutacji, dlatego też zarówno kryteria oceny, jak i typ zadań, jakich można spodziewać się podczas takiego spotkania, są bardzo różnorodne.
Mimo, że do Assesment Center trudno się przygotować, możemy mówić o pewnych wskazówkach dotyczących poszczególnych zadań.

Jeśli wiesz, że czeka Cię rozwiązywanie testów numerycznych lub werbalnych:
- licz bez kalkulatora,
- rozwiązuj łamigłówki,
- czytaj jak najwięcej, dzięki temu poszerzasz swoje słownictwo,
- rozwiązuj krzyżówki,
- graj w scrabble.

Podczas rozwiązywania takich testów:
-    uważnie czytaj instrukcję i tekst zadania,
-    nie obawiaj się zadawać pytania, gdy nie rozumiesz polecenia,
-    nie trać czasu na zadania trudne,
-    nigdy nie zostawiaj pytania bez odpowiedzi – strzelaj, gdy kończy się czas, o ile nie ma punktów karnych za błędy.

Co możesz zrobić, aby przygotować się do zadań na kreatywność:
-    łam schematy podczas rozwiązywania zagadek logicznych,
-    poćwicz oryginalność - opracuj kampanię reklamową firmy, do której aplikujesz lub swojej ulubionej książki,
-    poćwicz różnorodność wymyślając jak najwięcej zastosowań dla dowolnego przedmiotu, np. spinacza do bielizny.
A gdy zadanie na kreatywność masz już przed sobą stosuj burzę mózgu - nie odrzucaj na początku żadnych pomysłów -potem je oceń i wyselekcjonuj.

Podczas rozwiązywania zadania typu koszyk zadań, pamiętaj:
-    podziel rzeczy według 2 kryteriów: pilności i ważności,
-    pracuj tak, aby nie mieć żadnej korespondencji częściej niż 2 razy w ręku,
-    deleguj wszystko, co mało ważne innym, np.: podwładnemu,
-    koniecznie zostaw po sobie konkretne pisma i rozporządzenia.

W zadaniach polegających na dyskusji w grupie ważne byś:
-    nigdy nie był bierny,
-    słuchał uważanie i aktywnie innych członków zespołu,
-    wykorzystywał poczuciu humoru,
-    odnosił się do pomysłów innych i starał się je rozwijać,
-    hamował negatywne emocje i wybuchy złości,
-    nigdy nie wchodził w utarczki personalne,
-    nigdy nie zwracał się bezpośrednio do obserwatorów.

Złote zasady dotyczące przygotowania prezentacji:
-    dbaj o porządek w prezentacji,
-    zastosuj lodołamacze: dowcip, pytanie, rekwizyt,
-    kolory stosuj świadomie,
-    podkreślaj i powtarzaj to, co ważne,
-    pamiętaj o języku ciała - poruszaj się - nie stój,
-    na koniec powtórz i podsumuj.

Do rozwiązywania zadania typu case study przygotuj się w następujący sposób:
-    czytaj uważnie, także między wierszami,
-    wypisz aspekty problemu i twoją wiedzę w każdym z nich,
-    wypisz kilka hipotez i oceń je,
-    przeczytaj jeszcze raz uważnie tekst – sprawdź, czy nic nie przeoczyłeś,
-    wybierz najlepszą hipotezę, wypisz rozwiązania i oceń je,
-    przygotuj listę pytań, które mogą paść,
-    przygotuj się na krytykę.

Podczas zadania polegającego na odgrywaniu ról:
-    zastanów się, jakie trudne sytuacje mogą spotkać cię w przyszłej pracy i jak na nie zareagujesz,
-    dokładnie przeczytaj rolę,
-    zrób notatki, ale nie czytaj z kartki w trakcie rozmowy.

A na koniec najważniejsza rada:
Pamiętaj, aby podczas Assesment Center zachowywać się w zgodzie ze sobą i nikogo nie udawać !

Autorką publikacji "Jak się przygotować do oceny w Assessment Center?" jest Dominika Pulkowska/Rekruteo.pl

Assessment Center Bezrobocie Kompetencje miękkie Kreowanie wizerunku Poszukiwanie pracy Rozmowa kwalifikacyjna

Polecane teksty, porady, opinie z działu Praca

  • Zawód z przyszłością część 1 Zawód z przyszłością część 1

    Globalizacja świata, rozwój nowoczesnych technologii, procesy demograficzne i zmiany w stylu życia wymuszają niezwykle dynamiczne zmiany w potrzebach pracodawców.

  • Wolontariat - czy ta praca popłaca? Wolontariat - czy ta praca popłaca?

    Wolontariat w Polsce miał miejsce już kilkaset lat temu. Z upływem czasu przybierał inną formę, w latach PRL społeczeństwo było negatywnie nastawione do akcji pomocy innym, wolało nie wychylać się, być jak najmniej widocznym.

  • Jak szukać pracy? Jak szukać pracy?

    Odpowiedź na to pytanie z roku na rok się zmienia. Jeszcze dwie dekady temu była znacznie prostsza, obecnie zaś ze względu na spowolnienie gospodarcze szukanie pracy nie jest tak łatwe jak kiedyś...

więcej»

Dodaj pomysł lub uwagę: