Jak się przygotować do oceny w Assessment Center?


Ocena w Assessment Center

Assesment Center, inaczej zwane centrum oceny, to wielowymiarowa forma oceny i zbierania informacji na temat jego uczestników. Osoby biorące udział w AC są obserwowane i poddawanie ocenie przez zespół przeszkolonych obserwatorów.
Oto 4 zasady, na których opiera się konstrukcja AC:
-    oceny dokonuje wielu asesorów, co zmniejsza stronniczość i subiektywność oceny,
-    wykorzystuje się kilka technik – dzięki temu zyskuje się wszechstronny pomiar kompetencji i cech, a badanie jest bardziej trafne,
-    bada się wiele kryteriów - cech i umiejętności wiodących i dopełniających, najważniejszych z punktu widzenia pracodawcy,
-    realizuje się wiele celów - rekrutacja, określenie potrzeb szkoleniowych, awans, itd.
Podczas AC stosowane są zarówno zadania indywidualne, jak i grupowe, testy, symulacje czy gry. Wśród zadań indywidualnych wymienić można koszyk zadań (in-basket), studium przypadku (case study) oraz prezentację.
Zadania grupowe to m.in. dyskusja grupowa bez ról, dyskusja z przypisanymi rolami oraz dyskusja z liderem. Symulacje mogą odbywać się w formie „jeden na jeden” lub jako gra zespołowa. Testy wykorzystywane podczas AC to przede wszystkim testy kompetencji, kreatywności, psychologiczne.
Należy pamiętać o tym, że AC są zawsze projektowane specjalnie pod kątem konkretnej rekrutacji, dlatego też zarówno kryteria oceny, jak i typ zadań, jakich można spodziewać się podczas takiego spotkania, są bardzo różnorodne.
Mimo, że do Assesment Center trudno się przygotować, możemy mówić o pewnych wskazówkach dotyczących poszczególnych zadań.

Jeśli wiesz, że czeka Cię rozwiązywanie testów numerycznych lub werbalnych:
- licz bez kalkulatora,
- rozwiązuj łamigłówki,
- czytaj jak najwięcej, dzięki temu poszerzasz swoje słownictwo,
- rozwiązuj krzyżówki,
- graj w scrabble.

Podczas rozwiązywania takich testów:
-    uważnie czytaj instrukcję i tekst zadania,
-    nie obawiaj się zadawać pytania, gdy nie rozumiesz polecenia,
-    nie trać czasu na zadania trudne,
-    nigdy nie zostawiaj pytania bez odpowiedzi – strzelaj, gdy kończy się czas, o ile nie ma punktów karnych za błędy.

Co możesz zrobić, aby przygotować się do zadań na kreatywność:
-    łam schematy podczas rozwiązywania zagadek logicznych,
-    poćwicz oryginalność - opracuj kampanię reklamową firmy, do której aplikujesz lub swojej ulubionej książki,
-    poćwicz różnorodność wymyślając jak najwięcej zastosowań dla dowolnego przedmiotu, np. spinacza do bielizny.
A gdy zadanie na kreatywność masz już przed sobą stosuj burzę mózgu - nie odrzucaj na początku żadnych pomysłów -potem je oceń i wyselekcjonuj.

Podczas rozwiązywania zadania typu koszyk zadań, pamiętaj:
-    podziel rzeczy według 2 kryteriów: pilności i ważności,
-    pracuj tak, aby nie mieć żadnej korespondencji częściej niż 2 razy w ręku,
-    deleguj wszystko, co mało ważne innym, np.: podwładnemu,
-    koniecznie zostaw po sobie konkretne pisma i rozporządzenia.

W zadaniach polegających na dyskusji w grupie ważne byś:
-    nigdy nie był bierny,
-    słuchał uważanie i aktywnie innych członków zespołu,
-    wykorzystywał poczuciu humoru,
-    odnosił się do pomysłów innych i starał się je rozwijać,
-    hamował negatywne emocje i wybuchy złości,
-    nigdy nie wchodził w utarczki personalne,
-    nigdy nie zwracał się bezpośrednio do obserwatorów.

Złote zasady dotyczące przygotowania prezentacji:
-    dbaj o porządek w prezentacji,
-    zastosuj lodołamacze: dowcip, pytanie, rekwizyt,
-    kolory stosuj świadomie,
-    podkreślaj i powtarzaj to, co ważne,
-    pamiętaj o języku ciała - poruszaj się - nie stój,
-    na koniec powtórz i podsumuj.

Do rozwiązywania zadania typu case study przygotuj się w następujący sposób:
-    czytaj uważnie, także między wierszami,
-    wypisz aspekty problemu i twoją wiedzę w każdym z nich,
-    wypisz kilka hipotez i oceń je,
-    przeczytaj jeszcze raz uważnie tekst – sprawdź, czy nic nie przeoczyłeś,
-    wybierz najlepszą hipotezę, wypisz rozwiązania i oceń je,
-    przygotuj listę pytań, które mogą paść,
-    przygotuj się na krytykę.

Podczas zadania polegającego na odgrywaniu ról:
-    zastanów się, jakie trudne sytuacje mogą spotkać cię w przyszłej pracy i jak na nie zareagujesz,
-    dokładnie przeczytaj rolę,
-    zrób notatki, ale nie czytaj z kartki w trakcie rozmowy.

A na koniec najważniejsza rada:
Pamiętaj, aby podczas Assesment Center zachowywać się w zgodzie ze sobą i nikogo nie udawać !

Autorką publikacji "Jak się przygotować do oceny w Assessment Center?" jest Dominika Pulkowska/Rekruteo.pl

Assessment Center Bezrobocie Kompetencje miękkie Kreowanie wizerunku Poszukiwanie pracy Rozmowa kwalifikacyjna

Polecane teksty, porady, opinie z działu Praca

  • Student w pracy Student w pracy

    Dwa lata temu bezrobocie wśród absolwentów wynosiło około 22%. Dzisiaj jest ono wyższe o kilka punktów procentowych. Większość studentów, chcąc się usamodzielnić chociaż w minimalnym stopniu ...

  • Mobbing w pracy Mobbing w pracy

    Mobbing to niestety coraz częściej spotykany problem prześladowania pracownika w środowisku pracy.

  • Telepraca - nowa odsłona pracy chałupniczej? Telepraca - nowa odsłona pracy chałupniczej?

    Termin praca chałupnicza, czyli praca wykonywana w domu ma swoje poczatki już w czsach PRL-u, a kojarzy się głównie z takimi czynnościami jak: szycie, składanie długopisów lub adresowanie kopert.

więcej»

Dodaj pomysł lub uwagę: