Powrót do strony głównej

Stanowisko:

Specjalista - Sekcja Projektów Krajowych

Firma: SZKOŁA GŁÓWNA GOSPODARSTWA WIEJSKIEGO W WARSZAWIE

Miasto/Region: / mazowieckie

Kraj:

Forma Zatrudnienia:dowolna

Zarobki:dowolne

Treść oferty:

Miejsce pracy:
SGGW - Biuro Nauki i Projektów
Sekcja Projektów Krajowych
ul. Nowoursynowska 166
02-787 Warszawa

Rodzaj pracy:
zatrudnienie na czas określony od 01.06.2018  r. na podstawie umowy o pracę, w pełnym wymiarze czasu pracy

Opis stanowiska:

 1. prowadzenie konsultacji w zakresie możliwości uzyskania dotacji na projekty strategiczne i krajowe finansowane przez NCBiR
 2. wsparcie jednostek merytorycznych w zakresie formalnym mające na celu przygotowanie i złożenie dokumentacji aplikacyjnej projektu w ramach programów finansowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
 3. bieżące doradztwo projektów w realizacji:
   - pomoc w przygotowaniu umów z jednostką finansującą, umów konsorcjum, przygotowaniu niezbędnych załączników (pełnomocnictwa, oświadczenia)
  - prowadzenie konsultacji dotyczące już realizowanych projektów, uzasadnienia zmian, aneksowania umów itp.
 4. bieżące prowadzenie rejestrów BNiP - SPK
 5. koordynacja prac dotyczących pozyskiwania projektów z Programów Strategicznych i Programów Krajowych ze wsparciem merytorycznym pracowników SGGW
 6. organizacja spotkań, szkoleń, warsztatów mających na celu aktualizowanie wiedzy w zakresie aplikowania o środki i realizacji projektów finansowanych z programów badawczych, strategicznych i krajowych
 7. obsługa systemu POL-on, w tym koordynowanie pozyskiwania i wprowadzania danych z obszaru projekty

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe
 • minimum 3 letni staż pracy
 • znajomość zasad realizacji projektów w ramach Programów Strategicznych i Programów Krajowych
 • dobra znajomość programu MS Excel, MS Word, MS PowerPoint oraz MS Outlook,
 • dokładność i rzetelność,
 • sumienność i terminowość,
 • samodzielność w działaniu,
 • umiejętność pracy w zespole

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie
życiorysu /CV/,  listu motywacyjnego oraz kserokopii dyplomu /odpis/ ukończenia studiów wyższych, kopie świadectw pracy, kopie świadectw odbytych szkoleń
do dnia 25.05.2018 r. 
pisemnie na adres:
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Biuro Spraw Osobowych
Ul. Nowoursynowska 166
02-787 Warszawa
Z dopiskiem „Rekrutacja – BNiP Specjalista SPK

albo w formie elektronicznej za pomocą przycisku APLIKUJ TERAZ 
(z podaniem tematu wiadomości: „Rekrutacja – BNiP Specjalista SPK”)

Prosimy o załączenie w CV następującego oświadczenia:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, w celu uczestnictwa w procesach rekrutacyjnych, zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych, tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r., poz.922.

Uprzejmie informujemy, że odpowiemy tylko na wybrane oferty.
Zastrzegamy sobie prawo pozostawienia konkursu bez rozstrzygnięcia.

OGŁASZA KONKURS NA STANOWISKO

Już złożyłeś aplikacje na tę ofertę aplikuję 2 wyświetleń oferty [Specjalista - Sekcja Projektów Krajowych ]

Dodaj pomysł lub uwagę: