Powrót do strony głównej

Stanowisko:

Specjalista do spraw zamówień publicznych i spraw majątkowych

Firma: INSTYTUT MATEMATYCZNY PAN

Miasto/Region:Warszawa / mazowieckie

Kraj:

Forma Zatrudnienia:dowolna

Zarobki:dowolne

Treść oferty:

Instytut Matematyczny PAN

poszukuje osoby na stanowisko

Specjalista ds. zamówień publicznych
i spraw majątkowych  

Obowiązki:

 • udział w przygotowaniu postępowań o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z    przepisami o zamówieniach publicznych,
 • realizacja zamówień publicznych,
 • występowanie o fundusze strukturalne,
 • nadzór nad inwestycjami instytutu, infrastrukturą instytutu w Warszawie i Oddziałach.

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe magisterskie,
 • minimum 3-letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku związanym z udzielaniem zamówień publicznych po stronie zamawiającego,
 • znajomość aktualnych przepisów: ustawy Prawo zamówień publicznych oraz wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych, ustawy o finansach publicznych,
 • mile widziana znajomość j.angielskiego.

 Oferujemy:

 • umowę o pracę,
 • pakiet medyczny,
 • pakiet socjalny.

Wymagane dokumenty:

CV, list motywacyjny z klauzulą:

Treść zgody na przetwarzanie danych osobowych
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Instytut Matematycznych PAN moich danych osobowych podanych przeze mnie w niniejszych dokumentach aplikacyjnych w celu realizacji procesu rekrutacji na stanowisko Administrator systemowy. Jednocześnie oświadczam, że zostałam/em poinformowana/y o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych oraz ich poprawiania, wycofania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie, jak również, że podanie tych danych było dobrowolne. ”.

Treść zgody na przetwarzanie danych osobowych w przyszłych rekrutacjach
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Instytut Matematyczny PAN moich danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji. Jednocześnie oświadczam, że zostałam/em poinformowana/y o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych oraz ich poprawiania, wycofania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie, jak również, że podanie tych danych było dobrowolne. ”

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych:
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 ) informuję, iż:

1. administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Instytut Matematyczny  Polskiej Akademii Nauk, ul. Śniadeckich 8 ,00-656 Warszawa

2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych: iod@impan.pl

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą

na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. dla:

- aktualnej rekrutacji,

- w przypadku wyrażenia zgody dla  potrzeb przyszłych rekrutacji

4. Pani/Pana dane rekrutacyjne przechowywane będą 21 dni od daty zakończenia procesu

rekrutacji lub w przypadku udzielonej zgody na udział w przyszłych rekrutacjach 2 lata lub do momentu odwołania zgody.

5. posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody

w dowolnym momencie.

6. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

7. podanie danych jest dobrowolne, ale odmowa podania danych uniemożliwi udział w procesie rekrutacyjnym. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych w szerszym zakresie niż wynika z Kodeksu pracy jest dobrowolne i nie jest konieczne.

Dokumenty  prosimy przesyłać do

Instytutu Matematycznego PAN w terminie do dnia

03.07.2018  r

za pomocą Aplikuj

Już złożyłeś aplikacje na tę ofertę aplikuję 1 wyświetleń oferty [Specjalista do spraw zamówień publicznych i spraw majątkowych Warszawa]

Dodaj pomysł lub uwagę: