Powrót do strony głównej

Stanowisko:

Kierownik Działu HR

Firma: AGATA S.A.

Miasto/Region:Katowice / śląskie

Kraj:

Forma Zatrudnienia:dowolna

Zarobki:dowolne

Treść oferty:

Od kandydatów oczekujemy:

 • Wykształcenia wyższego;
 • Min. 3 letniego doświadczenia w pracy na stanowisku kierowniczym w Dziale HR;
 • Doświadczenia we wdrażaniu narzędzi oraz procedur HR (zwłaszcza z obszaru tzw. „miękkiego HR”);
 • Znajomości aktualnych przepisów Kodeksu Pracy oraz umiejętności sprawnej interpretacji tych przepisów;
 • Doświadczania w nadzorowaniu i koordynacji działań z zakresu kadr i płac;
 • Dobrej znajomość MS Excel;
 • Czynnego prawa jazdy kat. B.

Zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi tylko na wybrane oferty, które spełnią w/w oczekiwania.

Do głównych obowiązków na tym stanowisku będzie należało:

 • Współpraca z Dyrektorem ds. Personalnych w zakresie projektów i procesów HR dedykowanych do dużej organizacji o rozproszonej strukturze;  
 • Zarządzanie Działem HR zgodnie z ustalonym priorytetami;
 • Współtworzenie razem z kadrą menedżerską polityki personalnej w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi w całej firmie;
 • Przygotowywanie raportów, statystyk i zestawień z zakresu kadr i płac na potrzeby wewnętrzne firmy;
 • Doradztwo oraz wsparcie dla Pracowników w sprawach Personalnych;
 • Rozliczanie czasu pracy oraz prowadzenie ewidencji czasu pracy a także absencji pracowników;
 • Nadzór nad rzetelnym i terminowym prowadzeniem dokumentacji pracowniczej zgodnie z aktualnymi przepisami oraz standardami wewnętrznymi;
 • Nadzorowanie i koordynacja działań związanych z tworzeniem i wdrażaniem systemów oraz narzędzi HR, w tym: premiowych, rekrutacyjnych, itp.;
 • Zapewnienie zgodnej z przepisami polskimi oraz korporacyjnymi obsługi kadrowej pracowników w całym zakładzie;
 • Podejmowanie działań w celu optymalizacji kosztów;
 • Współtworzenie pozytywnych relacji pracowniczych w firmie;
 • Współpraca z przedstawicielami Związków Zawodowych;
 • Reprezentowanie zakładu wobec instytucji zewnętrznych: PIP, ZUS, US, UM, GUS itp.;
 • Planowanie oraz rozwój kompetencji podległych pracowników.

Już złożyłeś aplikacje na tę ofertę aplikuję 3 wyświetleń oferty [Kierownik Działu HR Katowice]

Dodaj pomysł lub uwagę: