Powrót do strony głównej

Stanowisko:

PROJEKTANT BRANŻY ELEKTRYCZNEJ

Firma: TRAMWAJE WARSZAWSKIE

Miasto/Region:Warszawa / mazowieckie

Kraj:

Forma Zatrudnienia:dowolna

Zarobki:dowolne

Treść oferty:

Oczekiwania wobec kandydatów:

 • wykształcenie wyższe na kierunku elektrotechnika,
 • uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych oraz elektroenergetycznych, mile widziane doświadczenie w zakresie energetyki trakcyjnej,
 • co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe w pracy w obszarze inwestycji budowlanych, 
 • w biurze projektowym,
 • znajomość przepisów z zakresu prawa budowlanego, prawa zamówień publicznych i Kodeksu postępowania administracyjnego,
 • umiejętność obsługi programów: AutoCAD, Word, Excel, programów kosztorysowych (np. NormaPro), 
 • Ms Project, Outlook w stopniu co najmniej dobrym,
 • samodzielność i terminowość, rzetelność w prowadzeniu dokumentacji. 

Wybranym osobom oferujemy:

 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę (pierwsza umowa na 3-miesięczny okres próbny 
 • druga na czas określony 7 miesięcy, kolejna na czas nieokreślony),
 • świadczenia socjalne z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,
 • opiekę medyczną, dostęp do karnetów sportowych oraz ubezpieczenia na życie,
 • możliwość rozwoju i podnoszenia kwalifikacji.
Osoby zainteresowane i spełniające wymagania prosimy o przesłanie aplikacji (CV) 

do dnia 26lipca 2018 r. za pomocą przycisku Aplikuj teraz
(z dopiskiem w tytule wiadomości „imię_nazwisko_2018/46”).

 W CV należy podać swoje oczekiwania co do miesięcznego wynagrodzenia brutto.

 

Prosimy o dopisanie w CV następującej klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy przez Tramwaje Warszawskie sp. z o. o., 01-232 Warszawa, ul. Siedmiogrodzka 20, dla potrzeb niezbędnych dla obecnego procesu rekrutacji.

Jeżeli Pani/Pan  chciałby, aby możliwe było wykorzystanie Pani/Pana oferty pracy na potrzeby przyszłych rekrutacji, prosimy o umieszczenie w CV następującej treści dodatkowej zgody:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w  ofercie pracy przez Tramwaje Warszawskie sp. z o.o., 01-232 Warszawa, ul. Siedmiogrodzka 20, dla potrzeb przyszłych  procesów rekrutacji .

Informujemy, że podanie danych osobowych jest dobrowolne ale niezbędne do przeprowadzenia procesu rekrutacji. Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; zgodę można cofnąć przesyłając informację na adres e-mail: praca@tw.waw.pl.


Wszystkie informacje dotyczące administratora danych oraz Pani/Pana praw w związku przetwarzaniem danych osobowych przez Tramwaje Warszawskie sp. z o. o., 01-232 Warszawa, ul. Siedmiogrodzka 20, są dostępne na stronie internetowej: https://tw.waw.pl/.


Zastrzegamy sobie możliwość kontaktu wyłącznie z wybranymi kandydatami. Od kandydatów zaproszonych na rozmowy oczekiwać będziemy okazania dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz świadectw pracy i dokumentów potwierdzających kwalifikacje, uprawnienia zawodowe i wykształcenie. Nadesłanych ofert nie zwracamy.

Tramwaje Warszawskie sp. z o.o., firma o 150-letniej tradycji, świadcząca usługi w zakresie publicznego transportu zbiorowego, kierująca się zasadą odpowiedzialności ekonomicznej, społecznej i ekologicznej, poszukuje kandydata do pracy w Biurze Infrastruktury (Dział Dokumentacji) na stanowisko:

Do zadań osoby zatrudnionej na ww. stanowisku należeć będzie:

 • pozyskiwanie materiałów niezbędnych do projektowania w zakresie branży elektrycznej, w tym: mapy, opinie geotechniczne, 
 • sporządzanie inwentaryzacji stanu istniejącego w zakresie branży elektrycznej,
 • sporządzanie dokumentacji projektowych, rysunków, opisów technicznych, przedmiarów robót, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych w zakresie ww. branży,
 • przygotowywanie danych wyjściowych do opracowania dokumentacji projektowej w tym opisu merytorycznego,
 • prowadzenie spraw związanych z uzyskiwaniem kompletnych dokumentacji projektowych,
 • zapewnienie koordynacji międzybranżowej,
 • wsparcie merytoryczne specjalistów branży elektrycznej,
 • załatwianie spraw związanych z zatwierdzaniem dokumentacji projektowej przez właściwe organy,
 • załatwianie formalności niezbędnych do uzyskania decyzji zezwalającej na realizację robót budowlanych (Pozwolenie na budowę, zgłoszenie robót niewymagające uzyskania pozwolenia na budowę, Zezwolenie na Realizację Inwestycji Drogowej),
 • udział w konsultacjach społecznych,
 • przygotowywanie okresowych raportów z realizacji inwestycji i remontów.

Już złożyłeś aplikacje na tę ofertę aplikuję 1 wyświetleń oferty [PROJEKTANT BRANŻY ELEKTRYCZNEJ Warszawa]

Dodaj pomysł lub uwagę: