Powrót do strony głównej

Stanowisko:

INSPEKTOR DS. SEKRETARIATU I SPRAW BIUROWYCH

Firma: TRAMWAJE WARSZAWSKIE

Miasto/Region:Warszawa / mazowieckie

Kraj:

Forma Zatrudnienia:dowolna

Zarobki:dowolne

Treść oferty:

Oczekiwania od kandydatów:

 • wykształcenie min średnie (ekonomiczne, administracyjne, techniczne),
 • przynajmniej rok doświadczenia na stanowiskach administracyjnych, sekretarskich, asystenckich,
 • dobra znajomość obsługi programów komputerowych (MS Word, MS Excel, MS Outlook, przeglądarki internetowe),
 • umiejętność obsługi urządzeń biurowych,
 • zdolności organizacyjne, odpowiedzialność, wysoki poziom kultury osobistej, 
 • sumienność, dokładność, punktualność, systematyczność,
 • mile widziana znajomość języka angielskiego co najmniej na poziomie dobrym,
 • mile widziana co najmniej podstawowa znajomość przepisów Prawa zamówień publicznych.

Wybranym osobom oferujemy:

 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę (pierwsza umowa na 3-miesięczny okres próbny, druga na czas określony 7 miesięcy, kolejna na czas nieokreślony),
 • pracę w godzinach: 7.00-15.00,
 • świadczenia socjalne z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, 
 • opiekę medyczną, dostęp do karnetów sportowych oraz ubezpieczenia na życie, 
 • możliwość rozwoju i podnoszenia kwalifikacji.

Osoby zainteresowane i spełniające wymagania prosimy o przesłanie aplikacji (CV)
do dnia  20 lipca 2018 r. za pomocą przycisku Aplikuj

(z dopiskiem w tytule wiadomości „imię_nazwisko_2018/76”)

Prosimy o podanie w CV  swoich oczekiwań co do miesięcznego wynagrodzenia brutto.

Prosimy o dopisanie w CV następującej klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w  ofercie pracy przez Tramwaje Warszawskie sp. z o. o., 01-232 Warszawa, ul. Siedmiogrodzka 20, dla potrzeb niezbędnych dla obecnego procesu rekrutacji.

Jeżeli Pani/Pan  chciałby, aby możliwe było wykorzystanie Pani/Pana oferty pracy na potrzeby przyszłych rekrutacji, prosimy o umieszczenie w CV następującej treści dodatkowej zgody: yrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w  ofercie pracy przez Tramwaje Warszawskie sp. z o.o., 01-232 Warszawa, ul. Siedmiogrodzka 20, dla potrzeb przyszłych  procesów rekrutacji .

Informujemy, że podanie danych osobowych jest dobrowolne ale niezbędne do przeprowadzenia procesu rekrutacji. Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; zgodę można cofnąć przesyłając informację na adres e-mail: praca@tw.waw.pl. Wszystkie informacje dotyczące administratora danych oraz Pani/Pana praw w związku przetwarzaniem danych osobowych przez Tramwaje Warszawskie sp. z o. o., 01-232 Warszawa, ul. Siedmiogrodzka 20, są dostępne na stronie internetowej: https://tw.waw.pl/bezpieczenstwo-danych-osobowych/.


Zastrzegamy sobie możliwość kontaktu wyłącznie z wybranymi kandydatami. Od kandydatów zaproszonych na rozmowy oczekiwać będziemy okazania dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz świadectw pracy i dokumentów potwierdzających kwalifikacje, uprawnienia zawodowe i wykształcenie. Nadesłanych ofert nie zwracamy.

Tramwaje Warszawskie sp. z o.o., firma o 150-letniej tradycji, świadcząca usługi w zakresie publicznego transportu zbiorowego, kierująca się zasadą odpowiedzialności ekonomicznej, społecznej i ekologicznej, poszukuje kandydata do pracy w Biurze Zamówień Publicznych na stanowisko:

Do zadań osoby zatrudnionej na ww. stanowisku należeć będzie:

 • zapewnienie sprawnej i profesjonalnej obsługi sekretariatu Biura,
 • prowadzenie rejestru korespondencji przychodzącej i wychodzącej,
 • przedstawianie korespondencji wpływającej przełożonemu, a następnie zgodnie z wytycznymi przekazywanie do odpowiednich osób lub komórek organizacyjnych, 
 • prowadzenie terminarza przełożonego, organizowanie wyjazdów służbowych,
 • kierowanie ruchem telefonicznym i osobowym w sekretariacie,
 • wykonywanie typowych czynności biurowych jak: sporządzanie kopii, przechowywanie i archiwizowanie dokumentów, edycja pism, obsługa telefonu sekretarskiego, faksu i poczty e-mail,
 • współpraca przy organizacji spotkań służbowych, narad, konferencji itp.,
 • rozliczanie czasu pracy i prowadzenie ewidencji czasu pracy pracowników Biura Zamówień Publicznych.

Już złożyłeś aplikacje na tę ofertę aplikuję 2 wyświetleń oferty [INSPEKTOR DS. SEKRETARIATU I SPRAW BIUROWYCH Warszawa]

Dodaj pomysł lub uwagę: