Powrót do strony głównej

Stanowisko:

SPECJALISTA DS. WSPARCIA PROJEKTU

Firma: TRAMWAJE WARSZAWSKIE

Miasto/Region:Warszawa / mazowieckie

Kraj:

Forma Zatrudnienia:dowolna

Zarobki:dowolne

Treść oferty:

Oczekiwania wobec kandydatów:

 • wykształcenie wyższe (techniczne, transport, administracja),
 • przynajmniej 3-letnie doświadczenie pracy przy przygotowywaniu lub realizacji robót budowlanych,
 • znajomość przebiegu procesu inwestycyjnego w budownictwie,
 • umiejętność praktycznego wykorzystania metodyki projektowej (mile widziane certyfikaty np. PRINCE2, PMbok),
 • umiejętność obsługi programów MS Word, MS Excel i MS Project na poziomie dobrym,
 • prawo jazdy kat. B, 
 • wysoki poziom kultury osobistej, dokładność, dobra organizacja pracy,
 • znajomość obsługi programu MS Access na poziomie dobrym będzie dodatkowym atutem.

Wybranym osobom oferujemy:

 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę (pierwsza umowa na 3-miesięczny okres próbny, druga na czas określony 7 miesięcy, kolejna na czas nieokreślony),
 • świadczenia socjalne z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, 
 • opiekę medyczną, dostęp do karnetów sportowych oraz ubezpieczenia na życie, 
 • możliwość rozwoju i podnoszenia kwalifikacji.
Osoby zainteresowane i spełniające wymagania prosimy o przesłanie aplikacji (CV) 

do dnia 3 października 2018 r. za pomocą przycisku Aplikuj teraz
(z dopiskiem w tytule wiadomości „imię_nazwisko_2018/78”).

 W CV należy podać swoje oczekiwania co do miesięcznego wynagrodzenia brutto.

Prosimy o dopisanie w CV następującej klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy przez Tramwaje Warszawskie sp. z o. o., 01-232 Warszawa, ul. Siedmiogrodzka 20, dla potrzeb niezbędnych dla obecnego procesu rekrutacji.

Jeżeli Pani/Pan  chciałby, aby możliwe było wykorzystanie Pani/Pana oferty pracy na potrzeby przyszłych rekrutacji, prosimy o umieszczenie w CV następującej treści dodatkowej zgody: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w  ofercie pracy przez Tramwaje Warszawskie sp. z o.o., 01-232 Warszawa, ul. Siedmiogrodzka 20, dla potrzeb przyszłych  procesów rekrutacji.

Informujemy, że podanie danych osobowych jest dobrowolne ale niezbędne do przeprowadzenia procesu rekrutacji. Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; zgodę można cofnąć przesyłając informację na adres e-mail: praca@tw.waw.pl. Wszystkie informacje dotyczące administratora danych oraz Pani/Pana praw w związku przetwarzaniem danych osobowych przez Tramwaje Warszawskie sp. z o. o., 01-232 Warszawa, ul. Siedmiogrodzka 20, są dostępne na stronie internetowej: https://tw.waw.pl/bezpieczenstwo-danych-osobowych/


Zastrzegamy sobie możliwość kontaktu wyłącznie z wybranymi kandydatami. Od kandydatów zaproszonych na rozmowy oczekiwać będziemy okazania dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz świadectw pracy i dokumentów potwierdzających kwalifikacje, uprawnienia zawodowe i wykształcenie. Nadesłanych ofert nie zwracamy.

Oferta jest kierowana do kandydatów obu płci.

Tramwaje Warszawskie sp. z o.o., firma o 150-letniej tradycji, świadcząca usługi w zakresie publicznego transportu zbiorowego, kierująca się zasadą odpowiedzialności ekonomicznej, społecznej i ekologicznej, poszukuje kandydatów do pracy w Dziale Zarządzania Projektami w Biurze  Infrastruktury na stanowisko:

Do zadań osoby zatrudnionej na ww. stanowisku należeć będzie:

 • zapewnienie wsparcia dla kierowników projektów w zakresie administracyjnej i organizacyjnej obsługi projektów, 
 • prowadzenie dokumentacji projektów zgodnej ze stosowaną metodyką zarządzania,
 • przechowywanie, katalogowanie i udostępnianie standardów, dokumentów i innych zasobów, niezbędnych do realizacji projektów,
 • zapewnianie wsparcia administracyjnego dla uczestników projektu,
 • aktualizacja planów i analiza skutków wprowadzanych zmian,
 • sporządzanie projektów dokumentów (raportów, notatek, itp.) oraz  notatek z przeglądów jakości,
 • sporządzanie protokołów z narad komitetów sterujących.

Już złożyłeś aplikacje na tę ofertę aplikuję 1 wyświetleń oferty [SPECJALISTA DS. WSPARCIA PROJEKTU Warszawa]

Dodaj pomysł lub uwagę: