Stanowisko:

Health&Safety Specialist / Specjalista BHP (M/F)

Firma: Amazon Fulfillment Centre Poland

Miasto/Region:Wrocław / dolnośląskie

Kraj:

Forma Zatrudnienia:dowolna

Zarobki:dowolne

Treść oferty:

W firmie Amazon uważamy, że każdy dzień jest dniem pierwszym.

Dniem, w którym należy zrobić pierwszy krok i spodziewać się nowych wyzwań. Dziś przyszedł czas na taki dzień dla Ciebie. Możesz stać się częścią czegoś naprawdę wielkiego i zrealizować swoje pomysły. Możesz dołączyć do firmy, która zmienia się każdego dnia. Za marką Amazon stoi energia i pasja. Pracujemy nad tym, aby stać się najbardziej zorientowaną na klienta firmą na świecie. W tym celu potrzebujemy ludzi wyjątkowo utalentowanych, inteligentnych i zmotywowanych. Amazon jest jedną z najbardziej rozpoznawalnych marek na świecie. Każdego roku wysyłamy do naszych lojalnych klientów miliony produktów.

Nasza misja jest prosta: chcemy, aby Amazon był miejscem, w którym klienci mogą wszystko znaleźć, odkryć i kupić online. Niezależnie od tego, czego sobie życzą, znajdziemy sposób, aby im to dostarczyć. Z Twoim udziałem Amazon może jeszcze lepiej pomagać ludziom w odkrywaniu nowej rzeczywistości.

To Twoja szansa. Możesz tworzyć historię.

Do centrów logistycznych w Bielanach Wroclawskich poszukujemy kandydata na stanowisko:

Szczegółowy opis:

 • Pełnienie roli specjalisty ds. bezpieczeństwa w danym centrum logistycznym; wdrażanie wszystkich obszarów globalnego programu bezpieczeństwa Amazon zgodnie z instrukcjami Kierownika ds. bezpieczeństwa na poziomie regionalnym.
 • Motywowanie i inspirowanie całego personelu do zaangażowanego przestrzegania standardów bezpieczeństwa Amazon oraz dbałości o bezpieczeństwo w miejscu pracy.
 • Prowadzenie szkoleń dla partnerów z zakresu zaobserwowanych nawyków w miejscu pracy.
 • Wspomaganie działań kierownictwa na rzecz zapewnienia zgodności z wymaganiami korporacyjnego programu bezpieczeństwa oraz obowiązującym prawem. Prowadzenie dziennych, tygodniowych i miesięcznych kontroli w celu stwierdzenia naruszeń regulaminów i zagrożeń oraz zidentyfikowania potencjalnych usprawnień; informowanie kierownictwa o wynikach takiej kontroli.
 • Ocena ryzyka związanego z wykonywanymi pracami (analiza zagrożeń) oraz wprowadzanymi nowymi urządzeniami. Rekomendowanie kierownictwu odpowiednich środków redukcji ryzyka, w tym rozwiązań ergonomicznych.
 • Wspomaganie sprawnej realizacji procesu badania incydentow, wypadkow.
 • Sporządzanie dokładnych sprawozdań dziennych, tygodniowych i miesięcznych, przeznaczonych dla kierownictwa na terenie centrum oraz do korporacyjnych systemów raportowania.
 • Prowadzenie wymaganej dokumentacji formalnej zgodnie ze standardami Amazon.
 • Zapewnienie wsparcia partnerom, dostawcom, gościom lub wizytatorom, którzy potrzebują natychmiastowej pomocy lub opieki medycznej.
 • Bezzwłoczne wprowadzanie informacji o incydentach do bazy danych Metrics.
 • Sporządzanie dokumentacji powypadkowej, analiza danych dotyczących wypadków, a także analizowanie nowych procesów i maszyn pod kątem potencjalnego niebezpieczeństwa; prowadzenie analizy zagrożeń i oceny bezpieczeństwa dla danego stanowiska pracy.
 • Prowadzenie wizji i audytów bezpieczeństwa.
 • Prowadzenie szkoleń i pomaganie innym osobom (Kierownikom obszarów, członkom zespołu ds. bezpieczeństwa, itd.) w realizacji zadań z zakresu bezpieczeństwa (wykonywaniu audytów, przestrzeganiu regulaminów, itp.).
 • Realizacja szkoleń BHP na konkretny temat zgodnie z wymaganiami Kierownika ds. bezpieczeństwa.
 • Podejmowanie aktywnych działań mających na celu budowanie świadomości w obszarze bhp, w szczególności mającej na celu eliminację wypadków i zagrożeń wypadkowych.

Podstawe kwalifikacje:

 • Kwalifikacje zgodne z Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie BHP.
 • Biegła znajomość pakietu Microsoft Office.
 • Doświadczenie w podejmowaniu działań w sytuacjach wyjątkowych; utrzymywanie aktualnych certyfikatów z zakresu pierwszej pomocy i resuscytacji.
 • Elastyczność i dyspozycyjność do pracy w systemie zmianowym.
 • Znajomość j. angielskiego na poziomie min. Intermediate

Preferowane kwalifikacje:

 • Dobre umiejętności w zakresie komunikacji, pracy zespołowej, analizy, oceny sytuacji i zorientowania na klienta.
 • Wykształcenie co najmniej na poziomie licencjata / inzyniera; preferowane wykształcenie w dziedzinie związanej z bezpieczeństwem i higieną pracy.
 • Umiejętność zachowania poufności w kwestiach związanych z bezpieczeństwem i dotyczących personelu.
 • Doświadczenie w zarządzaniu zgłoszeniami dotyczącymi odszkodowań pracowniczych
 • Bardzo dobrej znajomości przepisów prawnych w zakresie BHP
 • Dynamizmu, wysokich umiejętności organizacyjnych oraz skuteczności działania
 • Kreatywności w promowaniu kultury bezpieczeństwa pracy oraz w ciągłym dążeniu do tworzenia bezwypadkowego środowiska pracy
 • Znajomości nowoczesnych narzędzi analizy wypadków i oceny ryzyka
 • Wysokich umiejętności komunikacyjnych.

Już złożyłeś aplikacje na tę ofertę aplikuję 3 wyświetleń oferty [Health&Safety Specialist / Specjalista BHP (M/F) Wrocław]

Dodaj pomysł lub uwagę: