Powrót do strony głównej

Stanowisko:

Kierownik Robót ds. urządzeń sterowania ruchem kolejowym

Firma: DP System Sp. z o.o.

Miasto/Region: / lubelskie

Kraj:

Forma Zatrudnienia:dowolna

Zarobki:dowolne

Treść oferty:

Region: Region: mazowieckie, małopolskie, lubelskie.

TO OGŁOSZENIE JEST DLA CIEBIE – Jeśli chcesz:

 • Otrzymywać PONADPRZECIĘTNE WYNAGRODZENIE adekwatne do posiadanej wiedzy, doświadczenia i uprawnień.
 • Pracować przy realizacji prestiżowych projektów.
 • Zdobyć cenne doświadczenie zawodowe.
 • Pracować na podstawie umowy o pracę w nowoczesnej, dynamicznie rozwijającej się firmie.
 • Mieć możliwość podnoszenia swoich kwalifikacji technicznych i kompetencji organizacyjnych.
 • Korzystać z pakietu socjalnego po okresie próbnym.

A posiadasz:

 • wykształcenie techniczne,
 • uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w zakresie sterowania ruchem kolejowym, lub inne obejmujące zakres srk,
 • doświadczenie na stanowiskach związanych z naprawą, utrzymaniem lub instalacją urządzeń srk (mile widziane)
 • zaangażowanie, rzetelność oraz odpowiedzialność,
 • gotowość do częstych podróży służbowych i jesteś dyspozycyjny
 • prawo jazdy kat. B
 • umiejętności kierowania zespołem i pracy w grupie
 • znajomość pakietu MS Office  ( Excel, Word )
 • Dodatkowe atuty:
 • Znajomość zagadnień projektowania systemów niskoprądowych SAP, CCTV,
 • SSWIN, PA, LAN, DSO, BMS; znajomość programu Autocad.
 • Znajomość zagadnień projektowania instalacji elektrycznych.

Zakres obowiązków:

 • pełnienie obowiązków kierownika robót urządzeń sterowania ruchem kolejowym,
 • zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego,
 • prowadzenie robót budowlanych na terenie Polski,
 • weryfikacja dokumentacji pod względem kompletności, funkcjonalności i zgodności z przepisami dokumentacji powykonawczej,
 • optymalizacja kosztów projektu (dbałość o wynik finansowy)
 • zarządzanie zespołem ludzi – pracowników budowlanych, firm podwykonawczych,
 • współpraca z innymi działami i instytucjami,
 • organizacja zaplecza budowy.

Nie czekaj! Aplikuj już dziś…

Osoby zainteresowane ofertą prosimy o przesłanie CV i listu motywacyjnego za pomocą przycisku "Aplikuj teraz" w temacie wiadomości wpisując: CV – Kierownik robót ds. urządzeń sterowania ruchem kolejowym

Dziękujemy wszystkim kandydatom za przesłanie dokumentów. Skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami, odpowiadającymi naszym wymaganiom.

Na przesyłanych dokumentach prosimy o dopisanie klauzuli: 

Na podstawie art. 7 ust. 1 RODO oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie przez administratora, którym jest DP System Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi (91-492), przy ul. Bema 61, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000217203, NIP: 7282538813, moich danych osobowych dla potrzeb aktualnej i przyszłej rekrutacji.

Zasady rekrutacji i przetwarzania danych w spółce DP System

Działając na podstawie art. 13 ust 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - dalej RODO, Zarząd DP System Sp. z o.o. informuje, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych jest DP System Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi (91-492), przy ul. Bema 61, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000217203, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy KRS, NIP: 7282538813;

2. Pani/Pana dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego, a w przypadku wyrażenia zgody również w celu przeprowadzenia przyszłego postępowania rekrutacyjnego.
3. W celu rozpoczęcia i przeprowadzenia procesu rekrutacji niezbędne i wystarczające jest podanie następujących danych osobowych:
a. Imię i nazwisko
b. Adres do korespondencji
c. Numer telefonu
d. Adres mailowy
Spółka zastrzega możliwość odrzucenia i usunięcia zgłoszeń rekrutacyjnych zawierających zbędne dane osobowe, uznawane w świetle rozporządzenia RODO za nadmierne w procesie rekrutacyjnym, tj. data urodzenia, nr dowodu osobistego, nr pesel, adres zamieszkania, stan cywilny, dane dotyczące potomstwa.
W przypadku otrzymania przez Spółkę zgłoszeń rekrutacyjnych zwierających nadmierne dane osobowe, osoba ubiegająca się o zatrudnienie może także zostać poproszona o skorygowanie przesłanych dokumentów, w celu prawidłowego przeprowadzenia procesu rekrutacji.
4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być:
a. Dostawcy systemów informatycznych oraz usług IT,
b. Operatorzy pocztowi i kurierzy;
c. Organy uprawnione do otrzymania Pani/Pana danych osobowych na podstawie przepisów prawa;
5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
6. Pani/Pana dane osobowe zgromadzone w procesie rekrutacyjnym będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż rok, według następujących zasad:
a. CV, które wpłynęły w okresie 1.01.-30.06. danego roku, będą przechowywane do 31.12 danego roku,
b. CV, które wpłynęły w okresie 1.07.-31.12. danego roku, będą przechowywane do 30.06 roku następnego.
7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem;
8. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla celów związanych z rozpoczęciem procesu rekrutacyjnego, a w dalszej kolejności z możliwością zatrudnienia w Spółce.
10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

DP System Sp. z o. o. to przedsiębiorstwo inżynierskie specjalizujące się w projektowaniu i budowie nowoczesnych układów automatyki dla wszystkich działów przemysłu i gospodarki, budowie urządzeń sterowania ruchem kolejowym, budowie urządzeń telekomunikacyjnych.

Już złożyłeś aplikacje na tę ofertę aplikuję 3 wyświetleń oferty [Kierownik Robót ds. urządzeń sterowania ruchem kolejowym ]

Dodaj pomysł lub uwagę: