Powrót do strony głównej

Stanowisko:

ZASTĘPCA DYREKTORA DEPARTAMENTU PRAWNEGO

Firma: Gi Group Sp.z o.o.

Miasto/Region:Warszawa / mazowieckie

Kraj:

Forma Zatrudnienia:dowolna

Zarobki:dowolne

Treść oferty:

Oferujemy:

·       Stabilne warunki pracy

·       Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę

·       Możliwość rozwoju zawodowego w środowisku ambitnych, nastawionych na sukces ludzi

·       Możliwości udziału w szkoleniach rozwijających kompetencje

·       Możliwość podnoszenia kwalifikacji i rozwój umiejętności poprzez udział w ciekawych i wymagających projektach

·       Pakiet opieki medycznej

·       Niezbędne narzędzia pracy

·       Dołączenie do dynamicznie rozwijającej się organizacji z lokalizacją w samym centrum miasta


Zakres obowiązków:

·       Bieżące wsparcie Dyrektora Departamentu Prawnego

·       Obsługa bieżącej działalności funduszy inwestycyjnych, w tym udział w przygotowywaniu dokumentacji dot. nabycia/zbycia lokat, wykupów certyfikatów inwestycyjnych oraz zgromadzeń inwestorów i rad inwestorów funduszy

·       Samodzielne tworzenie dokumentacji funduszy inwestycyjnych zamkniętych zarządzanych przez towarzystwo, w tym projektów statutów funduszy inwestycyjnych, warunków emisji certyfikatów inwestycyjnych, dokumentów związanych z działalnością funduszy, w tym umów o wykonywanie funkcji depozytariusza, umów dot. wyceny aktywów, umów dystrybucyjnych certyfikatów

·       Bieżące śledzenie przepisów pod kątem zmian dotyczących zakresu działalności Towarzystwa i zarządzanych funduszy.

Wymagania:

·       Uprawnienia radcy prawnego

·       Minimum pięcioletnie doświadczenie jako in-house lawyer w towarzystwie funduszy inwestycyjnych lub w kancelarii obsługującej fundusze inwestycyjne (warunek konieczny)

·       Doświadczenie w samodzielnym wykonywaniu obowiązków, umiejętność pracy pod presją czasu i nad kilkoma projektami jednocześnie

·       Doświadczenie w nadzorowaniu pracy innych pracowników będzie dodatkowym atutem

·       Doświadczenie w obsłudze funduszy inwestycyjnych zamkniętych (warunek konieczny), w tym w procesach przejęcia zarządzania funduszem i likwidacji funduszy

·       Bardzo dobra znajomość prawa cywilnego, handlowego, przepisów dot. rynku finansowego, w szczególności przepisów dot. funkcjonowania funduszy inwestycyjnych, zasad ładu korporacyjnego instytucji nadzorowanych

·       Znajomość jez. angielskiego w stopniu umożliwiającym swobodną komunikację (w mowie i piśmie)

·       Samodzielność i energia w działaniu

·       Umiejętność koordynowania projektów, wyznaczania priorytetów oraz organizowania własnego czasu pracy i innych pracowników Departamentu Prawnego

·       Sumienność, dokładność i skrupulatność w wykonywaniu powierzonych zadań

·       Zdolności analityczne oraz umiejętność jasnego formułowania myśli

·       Zaangażowanie i odpowiedzialność w zakresie realizacji obowiązków

·       Umiejętność współpracy z innymi departamentami

·       Umiejętności budowania relacji i efektywnej współpracy z ludźmi o różnych typach osobowości

Już złożyłeś aplikacje na tę ofertę aplikuję 6 wyświetleń oferty [ZASTĘPCA DYREKTORA DEPARTAMENTU PRAWNEGO Warszawa]

Dodaj pomysł lub uwagę: