Powrót do strony głównej

Stanowisko:

Kierownik Zespołu Produkcyjnego

Firma: FIRMA MIK-STAL SP. Z O.O. SP. KOMANDYTOWA

Miasto/Region:Łojki / śląskie

Kraj:

Forma Zatrudnienia:dowolna

Zarobki:dowolne

Treść oferty:

 • wykształcenie średnie techniczne lub wyższe techniczne
 • co najmniej 5-letnie doświadczenie na stanowisku kierownika produkcji, planisty produkcji (dodatkowym atutem będzie doświadczenie w branży metalowej)
 • doświadczenie w zarządzaniu zespołem pracowników
 • doświadczenie w pracy na oprogramowaniu wspomagającym produkcję (klasa ERP)
 • umiejętność budowania dynamicznego i innowacyjnego zespołu, wyznaczania celów i ich sprawnej realizacji
 • znajomość rysunku technicznego
 • atrakcyjne wynagrodzenie dostosowane do posiadanych kwalifikacji i doświadczenia
 • stabilne zatrudnienie – umowa o pracę
 • realizację ciekawych projektów w niekorporacyjnym środowisku pracy
Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji pracowników i zleceniobiorców prowadzonych przez Firma Mik-Stal Sp. z o.o. Sp. Komandytowa z siedzibą w Łojkach ul. Długa 4. Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) Firma Mik-Stal Sp. z o.o. Sp. Komandytowa. informuje, że: 1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Firma Mik-Stal Sp. z o.o. Sp. Komandytowa z siedzibą w Łojkach (ul. Długa 4 , 42-290 Blachownia), 2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a) w/w Rozporządzenia, 3) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres rekrutacji, tj. nie dłużej niż przez okres 1 roku od daty przesłania Administratorowi niniejszego formularza, 4) posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, 5) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, 6) podanie danych osobowych jest warunkiem przeprowadzenia rekrutacji w celu zawarcia umowy o pracę lub umów cywilnoprawnych z wybranymi osobami.FIRMA MIK-STAL – STALOWE SERWIS,CENTRUM WYPALANIA BLACH ,
PREFABRYKACJA ELEMENTÓW STALOWYCH, SPRZEDAŻ DETALICZNA I HURTOWA WYROBÓW HUTNICZYCH
 
Osoba zatrudniona na stanowisku Kierownika Zespołu Produkcyjnego będzie odpowiadać za:
 • organizację i kontrolę działań związanych z produkcją na danej zmianie, w tym analizowanie wyników produkcji, zarządzanie obsadą stanowisk, podejmowanie działań i decyzji w sytuacjach problemowych
Zakres obowiązków:
 • budowanie zaangażowanego i efektywnego zespołu oraz zarządzanie zespołem pracowników produkcji poprzez koordynowanie pracy, ocenę, motywowanie oraz dbałość o rozwój i bezpieczeństwo pracy podległych pracowników
 • realizację planów produkcyjnych z zapewnieniem wymaganych zasad bezpieczeństwa i jakości
 • zapewnienie ciągłości produkcji z zakresu zaopatrzenia w niezbędne surowce oraz zasoby ludzkie
 • tworzenie harmonogramów produkcyjnych w porozumieniu z działem sprzedaży
 • ścisła współpraca z działami : zakupów, kooperantami
 • prowadzenie procesów reklamacyjnych (analizy, oceny, przygotowanie dokumentacji reklamacyjnych)
 • nadzór nad dokumentacją techniczną
 • kontrola jakościowa produkcji w toku
 • koordynacja działań związanych z utrzymaniem ruchu ( konserwacja maszyn, usuwanie usterek, prowadzenie rejestrów)

Już złożyłeś aplikacje na tę ofertę aplikuję 10 wyświetleń oferty [Kierownik Zespołu Produkcyjnego Łojki]

Dodaj pomysł lub uwagę: