Powrót do strony głównej

Stanowisko:

Informatyk

Firma: SĄD REJONOWY DLA WARSZAWY ŚRÓDMIEŚCIA W WARSZAWIE

Miasto/Region:Warszawa / mazowieckie

Kraj:

Forma Zatrudnienia:dowolna

Zarobki:dowolne

Treść oferty:

 

WYMAGANIA:

 • wykształcenie wyższe min. I stopnia - kierunkowe,
 • znajomość systemów Windows 7 i 10,
 • znajomość zagadnień związanych z budową sieci informatycznych,
 • podstawowa znajomość systemu Windows Serwer 2012,
 • podstawowa znajomość zagadnień związanych z wirtualizacją,
 • podstawowa znajomość pakietu MS Office,
 • znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym czytanie dokumentacji technicznych,
 • samodzielność, dyspozycyjność, komunikatywność, umiejętność pracy w zespole.

OGÓLNY ZAKRES CZYNNOŚCI:

Wsparcie techniczne pracowników sądu, konfigurowanie komputerów, drukarek, skanerów oraz urządzeń sieciowych. Prowadzenie dokumentacji technicznej, pisanie instrukcji dla użytkowników.

OFERUJEMY:

 • stabilność zatrudnienia;
 • możliwość rozwoju i podnoszenia kwalifikacji zawodowych;
 • atrakcyjny pakiet socjalny;
 • miłą atmosferę pracy;
 • stałe godziny pracy od 8:00 do 16:00;
 • wypłatę 13 pensji, wysługi lat oraz nagród uznaniowych zgodnie z obowiązującymi przepisami;
 • możliwość wykupienia ubezpieczenia na życie oraz pakietu opieki medycznej w atrakcyjnej cenie;

WYMAGANE DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA:

 1. własnoręcznie podpisane podanie o przyjęcie do pracy na powyższe stanowisko, adresowane do Dyrektora Sądu Rejonowego dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie;
 2. CV;
 3. kserokopia dokumentu poświadczającego wykształcenie;
 4. własnoręcznie podpisane oświadczenia:
  • o niekaralności*;
  • że kandydat nie był karany za przestępstwa lub przestępstwo skarbowe i nie jest prowadzone żadne postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub o przestępstwo skarbowe*;
  • o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych*;
  • o wyrażeniu przez kandydata zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb rekrutacji (KLAUZULA INFORMACYJNA dla kandydatów ubiegających się o zatrudnienie w Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie)*.

*Wzory oświadczeń oraz treść klauzuli informacyjnej dostępne na stronie internetowej sądu: 
http://bip.warszawa.so.gov.pl/artykul/1527/3072/wymagane-dokumenty

Wymagane dokumenty z zaznaczeniem sygnatury konkursu należy składać w terminie do dnia 26 kwietnia 2019 roku w Oddziale Kadr Sądu Rejonowego dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie, ul. Marszałkowska 82, pok. 131, bądź drogą listowną (decyduje data stempla pocztowego). Informacje w Oddziale Kadr pod numerami (22) 55 39 137, (22) 55 39 661, 662.

Lista kandydatów dopuszczonych do II etapu konkursu wraz z informacją o godzinie i miejscu jego przeprowadzenia zostanie wywieszona w siedzibie Sądu Rejonowego dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie oraz opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej (tj. na stronie internetowej Sądu) w dniu 30 kwietnia 2019 roku.

Uprzejmie informujemy, że oferty złożone po terminie, niekompletne lub nieopatrzone stosownymi podpisami nie będą rozpatrywane.

KONKURS SKŁADA SIĘ Z TRZECH ETAPÓW:

 • I etap – selekcja wstępna zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych przystąpienia do konkursu;
 • II etap – test wiedzy;
 • III etap – rozmowa kwalifikacyjna.

Ogłoszenie o naborze na stanowisko Informatyka
w ramach konkursu
w Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Śródmieścia
w Warszawie
Kd-111-8/2019

Wolne stanowisko:

Już złożyłeś aplikacje na tę ofertę aplikuję 6 wyświetleń oferty [Informatyk Warszawa]

Dodaj pomysł lub uwagę: