Stanowisko:

Financial Controller PE (m/f)

Firma: Michael Page

Miasto/Region:Warszawa / mazowieckie

Kraj:

Forma Zatrudnienia:dowolna

Zarobki:dowolne

Treść oferty:

Kogo szukamy / Profile description:

 • Wykształcenie wyższe (ekonomia, finanse, rachunkowość oraz pochodne)
 • 3 - 4 lata doświadczenia w Big 4 (preferowane) lub na analogicznym stanowisku w instytucji finansowej lub spółce giełdowej
 • Znajomość zasad rachunkowości zarządczej
 • Znajomość polskiej ustawy o rachunkowości oraz międzynarodowych standardów sprawozdawczości MSR/MSSF
 • Biegła znajomość pakietu MS Office (w tym przede wszystkim znajomość programu Excel na zaawansowanym poziomie)
 • Bardzo dobra znajomość języka angielskiego
 • Wiedza dotycząca funkcjonowania funduszy inwestycyjnych oraz TFI / spółek zarządzających w aspekcie biznesowym byłaby atutem
 • Silne zdolności analityczne
 • Dobra organizacja czasu pracy (nastawienie na pracę zadaniową)
 • Terminowość, dokładność i sumienność
 • Samodzielność, umiejętność rozwiązywania problemów
 • Umiejętność pracy pod presją czasu
 • Elastyczność, umiejętność dostosowywana się do zmieniających się okoliczności

Opis stanowiska / Job description:

 • Udział w procesie budżetowania (sporządzanie budżetów rocznych, planów wieloletnich, prognoz, modeli finansowych)
 • Analiza wykonania budżetu oraz odchyleń od budżetu
 • Sporządzanie estymacji wyników
 • Uczestniczenie w procesie sporządzania sprawozdań finansowych (jednostkowych i skonsolidowanych) według polskich i międzynarodowych standardów rachunkowości
 • Raportowanie giełdowe zgodnie z wytycznymi dla emitentów papierów wartościowych
 • Przygotowywanie / weryfikowanie wycen instrumentów finansowych (udziały, akcje, obligacje, certyfikaty inwestycyjne)
 • Przygotowywanie raportów płynności dla Grupy
 • Współpraca z zewnętrznymi biurami księgowymi oraz audytorami
 • Przygotowywanie raportów, analiz finansowych i prezentacji na potrzeby Zarządu i Kadry Kierowniczej
 • Rozwiązywanie bieżących kwestii i ich raportowanie
 • Monitorowanie kowenantów umownych oraz zastawów na aktywach

Oferujemy / We offer:

 • Atrakcyjne wynagrodzenie
 • Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę
 • Premię roczną
 • Pracę w jednej z najdynamiczniejszych grup PE

Podsumowanie / Job summary:

Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna m.in. za udział w procesie budżetowania oraz uczestniczenie w procesie sporządzania sprawozdań finansowych (jednostkowych i skonsolidowanych) według polskich i międzynarodowych standardów rachunkowości.

Już złożyłeś aplikacje na tę ofertę aplikuję 7 wyświetleń oferty [Financial Controller PE (m/f) Warszawa]

Dodaj pomysł lub uwagę: