Powrót do strony głównej

Stanowisko:

Asystent projektanta

Firma: SD PROJEKT s.c.

Miasto/Region:Poznań / wielkopolskie

Kraj:

Forma Zatrudnienia:dowolna

Zarobki:dowolne

Treść oferty:

Zakres zadań:

 • opracowywanie projektów budowlanych i projektów wykonawczych branży drogowej,
 • opracowywanie projektów stałej organizacji ruchu i projektów tymczasowej organizacji ruchu,
 • sporządzanie przedmiarów robót,
 • wykonywanie wizji lokalnych i pomiarów w terenie,
 • wykonywanie pomiarów ruchu,
 • współpraca z projektantami branż towarzyszących (m.in. elektroenergetycznej, telekomunikacyjnej, mostowej, wodno-kanalizacyjnej, gazowej).

Wymagania:

 • wykształcenie techniczne lub student kierunku technicznego,
 • dobra znajomość obsługi komputera i obsługi pakietu MS Office,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • dobra organizacja i zaangażowanie w wykonywaną pracę.

Mile widziane:

 • wykształcenie wyższe w specjalności drogowej/kolejowej lub student drogownictwa/kolejnictwa,
 • znajomość programów Bentley Microstation PowerDraft, Ulica, AutoCAD Civil 3D,
 • umiejętność czytania map geodezyjnych,
 • znajomość przepisów techniczno-budowlanych dotyczących projektowania dróg, w szczególności Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie,
 • sumienność i dokładność w wykonywanej pracy.

Oferujemy:

 • pracę w młodym zespole inżynierów,
 • pracę przy ciekawych i zróżnicowanych inwestycjach,
 • zdobycie doświadczenia i rozwój zawodowy,
 • odbycie praktyki zawodowej w zakresie projektowania do uzyskania uprawnień budowlanych.

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie aplikacji,
tj. CV oraz listu motywacyjnego (w formacie PDF)

za pomocą

Drogowe biuro projektowe oferuje kompleksowe usługi projektowe w zakresie infrastruktury drogowej i branż towarzyszących. Opracowujemy projekty budowlane i wykonawcze w zakresie budowy, przebudowy i remontu dróg i ulic, parkingów, ścieżek rowerowych oraz chodników. Nasz zespół przygotowuje pełną dokumentację przetargową projektów budowlanych, Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót, przedmiary robót, kosztorysy inwestorskie i ofertowe.

Już złożyłeś aplikacje na tę ofertę aplikuję 16 wyświetleń oferty [Asystent projektanta Poznań]

Dodaj pomysł lub uwagę: