Powrót do strony głównej

Stanowisko:

Młodszy Specjalista ds. Kontrolingu Produkcyjnego

Firma: MMP Premium Polska

Miasto/Region:Bydgoszcz / kujawsko-pomorskie

Kraj:

Forma Zatrudnienia:dowolna

Zarobki:dowolne

Treść oferty:

Zakres obowiązków:

 • Kontrola zgodności faktycznie zużytego surowca z danymi zarejestrowanymi przez operatorów maszyn w systemie.
 • Kontrola zestawienia zleceń produkcyjnych w toku pod względem prawidłowości rozliczeń poszczególnych etapów produkcyjnych i zapisów magazynowych.
 • Analizowanie zgodności i zasadności rozchodów materiałowych.
 • Weryfikacja oraz zatwierdzanie danych zarejestrowanych w systemie dotyczących zrealizowanej produkcji.
 • Weryfikacja stanów materiałów pozostających w lokalizacjach produkcyjnych.
 • Uzgadnianie stanów magazynowych dla poszczególnych magazynów w przypadku niezgodności rozchodów.
 • Cotygodniowe zamykanie zakończonych zleceń produkcyjnych.
 • Współpraca przy sporządzaniu raportów produkcyjnych
 • Współpraca przy monitorowaniu poziomu KPI w obszarze produkcji

Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe, preferowane finanse i rachunkowość, ekonomia, kierunki techniczne
 • Znajomość Excel na poziomie średnio-zaawansowanym oraz dobra znajomość pakietu MS Office
 • Zdolności analityczne, systematyczność, skrupulatność, rzetelność, odpowiedzialność
 • Zaangażowanie, inicjatywa, umiejętność rozwiązywania problemów
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Znajomość j. angielskiego na poziomie komunikatywnym

Oferujemy:

 • Stabilną pracę na podstawie umowy o pracę w międzynarodowej firmie (na początek 3 m-czny okres próbny)
 • Atrakcyjne wynagrodzenie
 • Możliwość rozwoju zawodowego oraz awansu
 • Ambitne wyzwania zawodowe
 • Pracę w doświadczonym i zorganizowanym zespole
 • Przyjazną atmosferę
 • Pakiety socjalne, ubezpieczenie grupowe, prywatną opiekę medyczną

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KANDYDATA DO PRACY 

Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) – dalej RODO informujemy, że:

1. Administratorem danych osobowych jest MMP Premium Polska sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. Równej 2, KRS 695383, NIP 9532724720.

2. Z Administratorem można skontaktować się pod podanym powyżej adresem, a także drogą e-mailową na adres: premium.abi@mm-packaging.com oraz telefonicznie: tel. 52 326 01 00 oraz faksem:  52 326 01 33

3. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych. Jest nim Pan Dr. Thomas Balzer, z którym możesz się skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych pod adresem e-mail: dataprivacy@mayr-melnhof.com, pod numerem tel. +49 40790235122. Celem ułatwienia kontaktu można także kontaktować się bezpośrednio z specjalistą ds. ochrony danych osobowych na adres e-mail premium.abi@mm-packaging.com  lub osobiście w siedzibie Administratora

4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na stanowisko, na które Pani/Pan aplikuje oraz - w przypadku wyrażenia na to zgody - dalszych procesach rekrutacyjnych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, na podstawie Pani/Pana dobrowolnej zgody.

5. Dane będą mogły być również przetwarzane niezależnie od wyrażonej zgody, w związku z dochodzeniem/obroną roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 3 miesięcy od zakończenia procesu rekrutacji. W razie wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych również w dalszych procesach rekrutacyjnych Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w tym celu przez okres 12 miesięcy, liczony od końca miesiąca w którym zgoda została podpisana. Pani/Pana dane osobowe będą mogły być przetwarzane przez okres przedawnienia roszczeń związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych w celach określonych w powyższej deklaracji zgody.

7. W sytuacjach, gdy przetwarzanie danych odbywa się w oparciu o wyrażoną przez Panią/Pana zgodę na przetwarzanie danych, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, ale przetwarzanie danych przed cofnięciem zgody pozostanie zgodne z prawem. Wycofanie zgody może nastąpić drogą telefoniczną, e-mailową lub pocztową jak również poprzez bezpośredni kontakt z osobą wskazaną w pkt. 3. 

8. Posiada Pani/Pan także prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu.

9. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

10. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla celów związanych z przeprowadzeniem procesu rekrutacji na stanowisko, na które Pani/Pan aplikuje, a w przypadku wyrażenia na to zgody - również dalszych procesach rekrutacyjnych.


Firma MMP Premium Polska

producent opakowań z tektury poszukuje osoby na stanowisko:

Już złożyłeś aplikacje na tę ofertę aplikuję 15 wyświetleń oferty [Młodszy Specjalista ds. Kontrolingu Produkcyjnego Bydgoszcz]

Dodaj pomysł lub uwagę: