Powrót do strony głównej

Stanowisko:

Naczelnik Wydziału Inwestycji i Remontów

Firma: Urząd Miejski w Łomiankach

Miasto/Region:Łomianki / mazowieckie

Kraj:

Forma Zatrudnienia:dowolna

Zarobki:dowolne

Treść oferty:

Szczegóły dotyczące wymagań koniecznych oraz wymaganych dokumentów
i oświadczeń dostępne są pod adresem:

https://bip.lomianki.pl/bip/nabor-kandydatow/urzad-miejski-w-lomiank/10432,Nabor-na-stanowisko-Naczelnika-Wydzialu-Inwestycji-i-Remontow.html

Urząd Miejski w Łomiankach poszukuje kandydata na stanowisko:

Do głównych zadań będzie należało:

 • koordynacja wszelkich działań z zakresu inwestycji i remontów, infrastruktury, w tym w szczególności dotyczących zarządzania drogami gminnymi, realizacją zadań inżynierii ruchu oraz bieżącym utrzymaniem i eksploatacją oświetlenia drogowego, 
 • nadzór nad właściwym przygotowywaniem kompleksowej dokumentacji niezbędnej do przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych,
 • przygotowywanie, wdrażanie i nadzorowanie inwestycji gminnych w tym:
 • nadzorowanie całości współpracy oraz korespondencji w celu właściwego przygotowania, realizacji i rozliczenia procesów inwestycyjnych,
 • opracowywanie planów finansowych niezbędnych do realizacji ustalonych zadań,
 • współpraca z pracownikami Wydziału Rozliczeń Finansowych Budżetu w celu właściwego przygotowania, realizacji i rozliczania procesów inwestycyjnych,
 • wykonywanie zadań zarządcy dróg gminnych określonych w przepisach o drogach publicznych,
 • prowadzenie okresowych kontroli bezpieczeństwa i stanu technicznego dróg  wraz z infrastrukturą drogową i instalacji oświetlenia ulicznego,
 • współpraca przy opracowywaniu wniosków o przyznanie pozabudżetowych środków finansowych na realizację inwestycji i remontów, w tym z funduszy Unii Europejskiej,
 • współpraca w realizowaniu wniosków w ramach funduszu sołeckiego, w tym nadzorowanie prowadzonych zadań inwestycyjnych i remontowych finansowanych z tego funduszu,
 • przygotowywanie projektów aktów prawnych podejmowanych przez organy gminy w sprawach będących przedmiotem działania wydziału.

Już złożyłeś aplikacje na tę ofertę aplikuję 1 wyświetleń oferty [Naczelnik Wydziału Inwestycji i Remontów Łomianki]

Dodaj pomysł lub uwagę: