Powrót do strony głównej

Stanowisko:

Specjalista ds. badań materiałowych

Firma: Urząd Dozoru Technicznego

Miasto/Region:Wrocław / dolnośląskie

Kraj:

Forma Zatrudnienia:dowolna

Zarobki:dowolne

Treść oferty:

 • Wykształcenie wyższe techniczne, preferowane kierunki: materiałoznawstwo, spawalnictwo, mechanika, elektrotechnika. 
 • Oczekiwane 4 lata doświadczenia w pracy w zakresie badań NDT.
 • Certyfikaty kompetencji badawczych tj.: VT2, MT2, PT2, UT2; mile widziane RT2.
 • Znajomość MS Office.
 • Dobra organizacja pracy, dokładność i samodzielność.
 • Komunikatywność i umiejętność współpracy w zespole.
 • Prawo jazdy kat. B.
 • Możliwość rozwoju osobistego, poszerzenia wiedzy i umiejętności oraz zdobycia atrakcyjnego doświadczenia zawodowego, w firmie o ponad 105-letniej tradycji, nastawionej na innowacje i doskonalenie w zakresie nowoczesnych technologii badawczych.
 • Współpracę z gronem wysoko wykwalifikowanych specjalistów.

Urząd Dozoru Technicznego jest państwową osobą prawną działającą w obszarze bezpieczeństwa urządzeń technicznych. Dołączenie do grona pracowników UDT to możliwość współpracy z ekspertami technicznymi, a także kontakt z najnowocześniejszą technologią wdrażaną w przemyśle. Rozwój gospodarki i związany z nim przyrost liczby oraz rodzajów urządzeń podlegających dozorowi stymulują rozwój kompetencji, umiejętności i stałą aktualizację wiedzy. Pracownicy UDT mają tym samym szerokie możliwości rozwoju w wielu obszarach dotyczących zarówno działalności inspekcyjnej, audytorskiej, jak i szkoleniowej.

Obecnie do Oddziału UDT we Wrocławiu poszukujemy osoby na stanowisko:

 • Wykonywanie badań diagnostycznych, laboratoryjnych oraz pomiarów technicznych na terenie OUDT we Wrocławiu.
 • Prowadzenie procesu obsługi klienta w obszarach objętych działalnością zespołu.
 • Merytoryczne wspomaganie inspektorów w zakresie badań nieniszczących.
 • Współudział w opracowywaniu i opiniowaniu projektów przepisów, norm oraz innych specyfikacji technicznych, określających zasady i warunki bezpiecznej pracy urządzeń technicznych i badań diagnostycznych laboratoryjnych.
 • Współudział w procesie uznawania przez UDT laboratoriów badawczych.
 • Rozwijanie nowych metod badawczych we współpracy z komórkami organizacyjnymi UDT.
 • Współpraca w zakresie zakupu wyposażenia pomiarowo-badawczego.
 • Uczestnictwo w porównawczych badaniach między laboratoryjnych w zakresie badań niszczących oraz nieniszczących.
 • Wykonywanie badań diagnostycznych i ekspertyz technicznych w ramach badań powypadkowych i poawaryjnych prowadzonych przez oddział.

Już złożyłeś aplikacje na tę ofertę aplikuję 7 wyświetleń oferty [Specjalista ds. badań materiałowych Wrocław]

Dodaj pomysł lub uwagę: