Powrót do strony głównej

Stanowisko:

SPECJALISTA DS. INWESTYCJI I REMONTÓW

Firma: Wojewódzki Szpital Psychiatryczny w Andrychowie

Miasto/Region:Andrychów / małopolskie

Kraj:

Forma Zatrudnienia:dowolna

Zarobki:dowolne

Treść oferty:

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego w Andrychowie woj. małopolskie  zatrudni :

SPECJALISTA DS. INWESTYCJI  I  REMONTÓW

Zadania:

 • Weryfikacja i analiza dokumentacji technicznej niezbędnej do realizacji procesów inwestycyjnych i remontowych.
 • Opracowywanie planów inwestycyjnych oraz harmonogramów realizacji inwestycji wraz     z kosztorysem.
 • Prowadzenie spraw związanych z przygotowaniem, realizacją, nadzorem oraz zakończeniem inwestycji i remontów zgodnie z warunkami umów, dokumentacją techniczną, sztuką           i prawem budowlanym.
 • Monitorowanie oraz rozliczanie finansowe inwestycji i remontów.
 • Kontakty z Instytucjami Pośredniczącymi, Instytucjami Zarządzającymi i Partnerami projektów.
 • Przygotowywanie wniosków o płatność oraz aktualizacja harmonogramów płatności.
 • Dbanie o prawidłowość i kwalifikowalność rozliczanych wydatków.
 • Weryfikacja poprawności dokumentów finansowych, archiwizacja, koordynowanie obiegu dokumentów finansowych.

Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe
 • Znajomość aktualnych dokumentów: programów, procedur i wytycznych niezbędnych do prawidłowego rozliczania i realizacji projektów.
 • Umiejętność obsługi komputera (w szczególności pakiet biurowy w stopniu zaawansowanym, Excel).

Oferujemy zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy.

Kandydaci zgłaszający się proszeni są o składanie dokumentów kwalifikacyjnych potwierdzających umiejętności, przebieg pracy zawodowej.

Osoby zainteresowane proszone są o składanie dokumentów w sekretariacie Szpitala lub przesłanie ich na adres 34-120 Andrychów ul. Dąbrowskiego 19 lub drogą elektroniczną  na adres: szpital@szpital.info.pl  w terminie do 20 listopada 2020r.

O rozmowie kwalifikacyjnej wybrani kandydaci zostaną powiadomieni  telefonicznie.

 Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb rekrutacji (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. A Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenie dyrektywy 95/46/WE(ogólne rozporządzenia o ochronie danych).

Już złożyłeś aplikacje na tę ofertę aplikuję 13 wyświetleń oferty [SPECJALISTA DS. INWESTYCJI I REMONTÓW Andrychów]

Dodaj pomysł lub uwagę: