Powrót do strony głównej

Stanowisko:

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego

Firma: Wojskowa Akademia Techniczna

Miasto/Region:Warszawa / mazowieckie

Kraj:

Forma Zatrudnienia:dowolna

Zarobki:dowolne

Treść oferty:

Wymagania pożądane od kandydatów:

 • wykształcenie techniczne średnie lub wyższe inżynierskie;
 • posiadanie minimum 5 letniego, udokumentowanego stażu pracy na takim samym lub podobnym stanowisku;
 • uprawnienia budowlane;
 • przynależność do Izby Inżynierów Budownictwa
 • bardzo dobra znajomość zagadnień i przepisów z zakresu prawa budowlanego;
 • dobra znajomość aplikacji MS Office;
 • odpowiedzialność, punktualność, umiejętność pracy pod presją czasu;
 • dobra organizacja czasu pracy i umiejętność samodzielnego rozwiązywania problemów;
 • komunikatywność, otwartość i predyspozycje do pracy zespołowej.
 • wysoka kultura osobista

Zakres obowiązków:

 • znajomość ustawy Prawo budowlane, Norm i przepisów branżowych;
 • znajomość programów do kosztorysowania, NORMA, lub inne programy
  do kosztorysowania,
 • reprezentowanie inwestora na budowie poprzez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z projektem i pozwoleniem na budowę, przepisami prawa oraz zasadami wiedzy technicznej,
 • przygotowywanie założeń projektowych, wykonywanie przedmiarów robót, kosztorysów inwestorskich i STWiORB na potrzeby WAT,
 • prowadzenie nadzorów budowlanych: 
  - w zakresie robót budowlanych wykonywanych przez wykonawców na zlecenie WAT;
  - nad dokumentacjami technicznymi (projektowo-kosztorysową i projektowo-wykonawczą)     wykonywanymi  przez wykonawców na zlecenie WAT;
  - w zakresie usuwania wad stwierdzonych przy odbiorze oraz w okresie rękojmi i gwarancji;
 • przygotowywanie korespondencji z wykonawcami w zakresie realizowanych umów na roboty i prace projektowe oraz stwierdzonych wad przy odbiorze i w okresie rękojmi i gwarancji,
 • udział w pracach komisji przetargowej i wizjach lokalnych, redagowanie odpowiedzi na zapytania wykonawców,
 • znajomość i przestrzeganie w praktyce aktów normatywnych dotyczących realizacji robót budowlanych.

Oferujemy:

 • Atrakcyjne warunki zatrudnienia na podstawie umowy o pracę
 • Możliwość rozwoju zawodowego;
 • Uczestnictwo w realizacji ciekawych projektów


Dodatkowe informacje

tel.: 261 837 131261 839 260

Informujemy, że odpowiemy tylko na wybrane oferty.

Zastrzegamy sobie prawo zakończenia rekrutacji wcześniej
lub  pozostawienia bez rozstrzygnięcia.

Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie

ogłasza nabór na stanowiska:

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego

w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji urządzeń technicznych, telekomunikacyjnych oraz elektrycznych i elektroenergetycznych

Już złożyłeś aplikacje na tę ofertę aplikuję 50 wyświetleń oferty [Inspektor Nadzoru Inwestorskiego Warszawa]

Dodaj pomysł lub uwagę: