Powrót do strony głównej

Stanowisko:

Software Test Engineer (Embedded)

Firma: Scalo Sp. z o.o.

Miasto/Region:Warszawa / cała Polska

Forma Zatrudnienia:dowolna

Zarobki:dowolne

Treść oferty:

Kto: Software Test Engineer (Embedded)

Lokalizacja biura: Warszawa Śródmieście

Praca w modelu hybrydowym ( ilość dni w biurze do uzgodnienia)

Stawka: do 750 zł netto/dzień/FV

Benefity: LuxMed, MultiSpoty, Treehouse (platforma e-learningowa)

Współpraca długofalowa

Wymagania:

  • Doświadczenie w pracy w środowisku Linux
  • Praktyczna znajomość narzędzi wspierających testy (np. Jira)
  • Znajomość Python, skryptów Bash
  • Podstawowa znajomość CI/CD
  • ISTQB FL
  • Komunikatywna znajomość języka angielskiego
  • Mile widziane doświadczenie w testowaniu oprogramowania Embedded

 Więcej info >>> https://www.careers.scalosoft.com/#/jobs/4247

 

Obowiązek informacyjny

Informacja o Przetwarzaniu Danych Osobowych. Przyjmuję do wiadomości, że: 1. Administratorem moich danych osobowych jest NBC Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Grabiszyńska 251A. 2. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych mogę kontaktować się z Inspektorem Danych Osobowych za pomocą adresu e-mail: iod@nbc.com.pl. 3. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody [zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO] lub na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora [zgodnie z art. 6 ust.1 lit. f) RODO] do celów ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami. 4. Moje dane osobowe będę przechowywane: w przypadku wyrażenia zgody dla potrzeb obecnych procesów rekrutacyjnych przed okres 6 miesięcy, w przypadku wyrażenia zgody dla potrzeb przyszłych procesów rekrutacyjnych przez okres 3 lat, w przypadku przetwarzania na potrzeby prawnie uzasadnionego interesu Administratora przez okres 3 lata. 5. Posiadam prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia oraz prawo do ograniczenia ich przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. 6. Posiadam prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, wycofanie zgody mogę zgłaszać na maila: iod@nbc.com.pl. 7. Odbiorcami moich danych osobowych będą Klienci Administratora, którzy uczestniczą w procesach rekrutacji (o fakcie przekazania moich danych osobowych do Klienta Administratora, zostanę poinformowany), odbiorcami moich danych osobowych są również podmioty odpowiedzialne za wspieranie Administratora przy realizacji procesów rekrutacji, z którymi Administrator współpracuje na podstawie zawartych umów (są to w szczególności: Dostawcy Usług, Partnerzy, Współpracownicy), odbiorcy moich danych osobowych pochodzą ze strefy Europejskiego Obszaru Gospodarczego. 8. Przysługuje mi prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznam, że przetwarzanie moich danych osobowych narusza przepisy prawa. 9. Moje dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

 

Zgody:

 1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb obecnych procesów rekrutacyjnych przez NBC Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Grabiszyńska 251A, 53-234 Wrocław. Jednocześnie oświadczam, że moje dane osobowe podaję dobrowolnie oraz zrozumiałem i akceptuję treść zawartą w "Informacji o Przetwarzaniu Danych Osobowych".

2. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb przyszłych procesów rekrutacyjnych przez NBC Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Grabiszyńska 251A, 53-234 Wrocław. Jednocześnie oświadczam, że moje dane osobowe podaję dobrowolnie oraz zrozumiałem i akceptuję treść zawartą w "Informacji o Przetwarzaniu Danych Osobowych".

Już złożyłeś aplikacje na tę ofertę aplikuję 19 wyświetleń oferty [Software Test Engineer (Embedded) Warszawa]

Dodaj pomysł lub uwagę: