Powrót do strony głównej

Stanowisko:

Pielęgniarka

Firma: ARKA MEDICAL SPA KOŁOBRZEG sp. z o.o.

Miasto/Region:Kołobrzeg / cała Polska

Forma Zatrudnienia:dowolna

Zarobki:dowolne

Treść oferty:

ARKA-MEGA S.A. w Kołobrzegu 
poszukuje kandydata na stanowisko

Pielęgniarki

do pracy w  Ośrodku „ARKA”  ul. Sułkowskiego 11.

Główne zadania:
- przyjmowanie,  zakładanie dokumentacji medycznej, informowanie o całym przebiegu leczenia,
- udzielanie świadczeń medycznych, leczniczych i pielęgnacyjnych   zgodnie              z kompetencjami, 
- rozpoznawanie i interpretowanie objawów zdrowia, choroby, zagrożenia życia,
- przestrzeganie karty praw pacjenta.

Wymagania:
- wykształcenie kierunkowe: licencjat pielęgniarstwa, tytuł pielęgniarki dyplomowanej,
- prawo wykonywania zawodu
- minimum 2 letnie doświadczenie zawodowe,  
- odbyte kursy kwalifikacyjne dla pielęgniarek EKG, pierwszej pomocy,
- znajomość języka niemieckiego  w stopniu komunikatywnym,
- samodzielność i odpowiedzialność,
- dyspozycyjność,
- umiejętność pracy zespołowej.

Oferta:
 - stabilne zatrudnienie w ramach:
• kontraktu, 
• umowy zlecenia,
-  wynagrodzenie, uzależnione od kwalifikacji i doświadczenia zawodowego:
- praca 37,35 h tygodniowo w systemie zmianowym,

Oferty prosimy:
- składać w zamkniętych kopertach w sekretariacie Arka Medical Spa**** 
w Kołobrzegu 
- lub przesłać na adres Arka - Mega S.A., ul. Sułkowskiego 11, 78-100 Kołobrzeg                    
z dopiskiem Biuro Zarządu, 
- lub przesłać e-mailem na adres (z tematem REKRUTACJA-Pielęgniarka) 
sekretariat@arka-mega.pl, gpeliwo@arka-mega.pl

Zastrzegamy sobie możliwość kontaktu z wybranymi kandydatami.

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy na potrzeby procesu rekrutacji zgodnie z ustawą                  z dnia 27.08.1997 r., Dz.U. z 2002 r., Nr 101, poz. 923 ze zm.”

 

                    

           

 

Już złożyłeś aplikacje na tę ofertę aplikuję 20 wyświetleń oferty [Pielęgniarka Kołobrzeg]

Dodaj pomysł lub uwagę: